De scheve tafel

Wordt het straks boterhammen met soep, beleg en dessert? Of wordt het droog brood met soep? Slechts 12 gelukkigen mogen aanschuiven aan de “rijke tafel”.

Onze jaarlijkse Scheve Tafel maakt ons bewust van de verhoudingen tussen rijk en arm op wereldschaal door de schoolpopulatie in drie te verdelen - een zeer arm, een arm en een rijk deel. De verhoudingen komen ongeveer overeen met die op wereldschaal (wat betreft verdeling van rijkdom). Elke klas wordt per lottrekking ingedeeld bij een van deze groepen. Het dieet is navenant. Dat de tafel scheef is, betekent dat alles wat erop ligt naar dezelfde kant schuift. Met andere woorden, dat de rijken rijker worden en de armen armer.

De opbrengst gaat ook dit jaar naar Pirlewiet vzw, een organisatie die vindt dat iedereen recht heeft op vakantie. Meer info vinden jullie op www.pirlewiet.be!