De refter

2017-2018 internaat

Bij elke maaltijd komen de jongens tijdig naar de refter. Ze wachten aan de zelfbediening rustig hun beurt af, zonder te duwen of in te halen. Voedsel wordt niet weggegooid. Neem dus niet teveel op je bord. Je kan jezelf altijd nog een tweede keer bedienden.

Neem plaats aan een tafel van je leefgroep, wees altijd correct en respecteer de tafelmanieren. Drank, boter, confituur, choco, cornflakes, ... kan je bijhalen aan de bedieningstoog. Telkens als je een volle fles gaat halen, zet je de lege terug in de bak.

Neem rustig de tijd om te eten. Praten kan, maar roepen niet. Pas na een teken van de  verantwoordelijke mag je ’s avonds de refter verlaten. Na de maaltijd laat je de tafel netjes achter en plaats je je stoel onder tafel. Via een beurtrolsysteem ruimen we de tafels af. Aan de afruimtoog zet je alles op de voorbestemde plaats. Zorg ervoor dat alles vlot verloopt. Wees vriendelijk, beleefd en attent tegenover je medeleerlingen en het personeel. We hechten hier veel belang aan.