De omkadering

  • De internaatsdirecteur

De directeur verzorgt de organisatie van het internaat. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen: financieel beheer, verbetering en onderhoud van de accommodatie en het uitwerken van regelingen inzake pedagogische omkadering.
Een structuur vormen waarbinnen degelijk opvoedingswerk kan gebeuren, is een van zijn bekommernissen.
Naast de praktische zorg moedigt hij elke realisatie van het Ignatiaans opvoedingsproject aan.
Hij nodigt zijn opvoeders uit om het beste van zichzelf te geven, zodat de internen op een degelijke manier gevormd worden

  • De opvoeders

Met het werk van de opvoeders staat of valt het hele opzet. Zij willen enthousiast en bezorgd tussen de jongens leven en werken. Zij plegen samen geregeld overleg zodat zowel de leefgroep alsook elke jongere steeds beter begeleid worden. Zij trachten te zorgen voor een structuur waarbinnen de jongeren kunnen groeien.

  • Het onderhoudspersoneel

Een grote ploeg van poetsvrouwen, technisch personeel en koks werkt dagelijks aan een gezonde leefomgeving. De behoefte van elke mens aan voldoende en lekker eten, aan sobere, maar nette lokalen en kamers en een degelijke accommodatie is een belangrijk aandachtspunt.