De leefgroepen

De stichter van de sociëteit van Jezus, Ignatius van Loyola, liet ons een specifiek mensbeeld na met een bijhorend gedachtegoed om de mens te vormen. De opvoeders van ons internaat staan tenvolle in deze traditie. Enerzijds putten zij er kracht en inspiratie uit en anderzijds hebben zij de taak om deze traditie steeds een nieuwe vorm te geven die aangepast is aan de huidige samenleving.

  • Leefgroep eerste graad

Omdat de behoefte aan rust, regelmaat en structuur vooral voor de eerstejaars van de eerste graad prioritair is, voorzien we hen van een heleboel ankerpunten. In een overzichtelijke studiezaal heeft ieder zijn eigen bureau. Tijdens elke studie houdt een ervaren studiemeester toezicht. Ons internaat is verbonden aan een ernstige school met een degelijk studieniveau en dat laat zich natuurlijk ook voelen binnen de internaatsmuren. Precies omdat de studie erg belangrijk is, bieden we de leerlingen voldoende fysieke inspanning – geestelijke ontspanning – aan. Na een gevulde dag kunnen ze ieder op hun eigen kamer tot rust komen. De activiteiten gaan meestal in groep door, omdat op deze leeftijd de behoefte om ergens bij te horen, om te worden opgenomen in een degelijke vriendenkring erg belangrijk is. Wij stimuleren hen aldus om zich sociaal en bewogen op te stellen.

  • Leefgroep tweede graad

In deze fase van de internaatsvorming staan vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid centraal. Een heleboel verantwoordelijkheden kunnen in deze fase van de internaatsvorming door de internen worden opgenomen. Elke intern mag vrij een taak kiezen. Eens er een keuze gemaakt werd, verwachten we een degelijk engagement, zodat we in vertrouwen met elkaar kunnen samenwerken.

In de eerste graad studeren zij onder het oog van de studiemeester. In de tweede graad werken ze in diezelfde vorm verder, maar krijgen ze (indien het eerste rapport goed was) de kans om op hun kamer te studeren. Indien zij dat doen, vertrouwen we er dan ook op dat ze de gekregen verantwoordelijkheid degelijk opnemen.

  • Leefgroep derde graad

Het is van belang dat jonge adolescenten ruimte, tijd en mogelijkheden krijgen om zich te profileren. Zij willen de groep, die zij ooit nodig hadden om te groeien, voor een stuk relativeren, zodat ze persoonlijke keuzes kunnen maken. Elk mens is een uniek wezen, met eigen talenten en mogelijkheden. In deze graad is veel erop voorzien om hen dit te laten ontdekken. Het studiekader blijft uiteraard een vaste component, maar in samenspraak met hun studiemeester zal bijvoorbeeld de woensdagnamiddag bij de ene anders verlopen dan bij de andere. De drang om de eigen mogelijkheden ten volle te verwezenlijken, lukt meestal indien de onderbouw ( eerste en tweede graad) op een succesvolle manier verlopen is.