De heropbouw is gestart

31 maart 2011: De “heropbouw” is gestart. De funderingswerken zijn aangevat door de firma Lameire. Een kraan met fijne grijparm maakt putten van enkele meters diep, die volgestort worden met beton. Dit zogenaamde “procédé van de valse / verloren put” zal de basis vormen waarop uiteindelijk de vloerplaat zal rusten.

Funderingswerken

Funderingswerken Funderingswerken Funderingswerken Funderingswerken

De betonmolen raakt maar moeizaam op de helling en wordt getakeld door de kraanman. De gemeenschappelijk muur met kleuterschool De Harp wordt gestut omwille van stabiliteit. Een dag eerder was de school een uurtje uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd. Hoewel er nooit echt gevaar was, werden de kinderen na overleg toch uit voorzorg uit het gebouw verwijderd.

Betonmolen getakeld Betonmolen getakeld

1 april 2011: de sokkel van de torenkraan wordt gegoten, en de uiteindelijke sokkel:

Sokkel torenkraan Sokkel torenkraan

Dit "was" de lerarenzaal:

Dit was de lerarenzaal