Brief i.v.m. retoricabal

Aan de vierde-, vijfde- en zesdejaars en hun ouders


Geachte heer/mevrouw,
Beste leerling,


Morgenavond 8 maart vindt het retoricabal van onze school plaats. Veel van onze leerlingen kijken uit naar het evenement. Voor een aantal onder hen zal het de eerste keer zijn dat ze naar een dergelijk bal mogen gaan.


Zoals elk jaar wordt de organisatie van het retoricabal minutieus voorbereid door een groep zesdejaars. Die worden daarin bijgestaan door enkele leerkrachten en leden van de Oudervereniging die maandenlang de voorbereiding mee opvolgen. Ter informatie willen we u ook meedelen dat de opbrengst van het retoricabal wordt geschonken aan enkele goede doelen, en aan een schoolproject. De leerlingen van het balcomité beslissen hier mede over.


De Oudervereniging zal op vrijdagavond 8 maart en tot in de vroege uurtjes van zaterdagmorgen voltallig aanwezig zijn om het evenement in goede banen te leiden. Het college is de Oudervereniging dankbaar voor deze grote steun.
In de voorbije jaren is de doeltreffendheid van die steun overduidelijk gebleken: om het even welk feest van meer dan 2000 jonge mensen moet immers in goede banen worden geleid, en excessen op eender welk gebied moeten worden tegengegaan.


Net als in voorgaande jaren zouden we uw aandacht willen vragen voor het fenomeen van de zogenaamde ‘prebals’. We maken ons hierover zorgen. Heel wat jongeren verzamelen blijkbaar in groep op een of andere locatie – vaak ten huize van een leerling, vooraleer ze naar een retoricabal gaan. Daar is op zich niets mis mee, op voorwaarde dat die prebals niet ontaarden in excessief alcoholgebruik en in het opzoeken van grensverleggende kicks. Overdadig alcoholgebruik komt bovendien bij steeds jongere leerlingen voor, ondanks de duidelijke wetgeving op dat vlak (alcohol is verboden voor wie nog geen 16 is).


Samen met de Oudervereniging zullen we erop toekijken dat het retoricabal van onze school zo goed mogelijk verloopt. We hebben met de Oudervereniging afgesproken dat we excessief alcoholgebruik niet zullen tolereren, en dat de toegang wordt ontzegd aan wie dronken arriveert. Er zal ook worden opgetreden tegen wie tijdens het bal alcohol misbruikt. Deze
voormiddag hebben we die boodschap nog eens duidelijk gecommuniceerd tijdens een briefing voor onze leerlingen.


Net als het balcomité van vorig jaar wil ook het huidige balcomité aan onze eigen vierdejaars – waarvan een groot deel nog geen 16 jaar is - de kans geven om een kaart aan te kopen voor het retoricabal. Maar er zijn wel twee voorwaarden voor de -16 jarigen van onze school:
1. Deze leerlingen krijgen vooraf een polsbandje van een andere kleur, waardoor gemakkelijker erop kan worden toegezien dat ze geen alcohol gebruiken.
2. Deze leerlingen ondertekenen vooraf een overeenkomst waarin ze er zich toe verbinden geen alcohol te drinken, ook niet als oudere leerlingen hen dit zouden mogelijk maken. Wie de overeenkomst niet naleeft, riskeert onmiddellijke uitsluiting op het bal, en een bijkomende sanctie op school.
Voor alle duidelijkheid: enkel de -16 jarigen van onze school zullen – onder de vermelde voorwaarden – kunnen deelnemen aan het bal. Aan alle andere -16 jarigen zal de toegang geweigerd worden. Er zal strenge identiteitscontrole zijn bij de ingang.
De kaartverkoop werd ook zo georganiseerd dat een vierdejaarsleerling van onze school slechts één kaart – voor zichzelf – kan aankopen.

We hebben ook weer afspraken gemaakt in verband met het maximaal toegelaten geluidsniveau tijdens het bal. De recente wetenschappelijke bevinding over gehoorschade bij jonge mensen heeft het balcomité aangezet ook op dat gebied zijn verantwoordelijkheid te nemen. Bij de ingang zullen bovendien gratis oordopjes worden gegeven aan wie die vraagt.

We danken u voor de aandacht die u aan deze brief wil besteden, en hopen op een gedeelde zorg. We zouden het bijzonder waarderen mocht u het onderwerp van deze brief willen bespreken met uw zoon of dochter.


Met vriendelijke groet,


Pierre Vinck, algemeen directeur