Bewust kiezen na het 6e jaar: wegwijs in het hoger onderwijs

Geachte heer/mevrouw
Beste leerling,

De scholengemeenschap Edith Stein organiseert elk jaar voor de leerlingen van het laatste jaar en voor hun ouders een informatieavond in het kader van de voorbereiding op verdere studies.

Wij nodigen u hiervoor graag uit.

De heer Geert Schacht (Universiteit Gent) legt in zijn voordracht de nadruk op het belang van een doordachte studiekeuze en studeren aan de universiteit. De heer Guido Galle (Arteveldehogeschool) geeft uitleg over studeren aan een hogeschool.

Uit praktische overwegingen zijn er twee infoavonden gepland.

  • op maandag 24 oktober 2011 om 20 uur stipt verwelkomen wij de laatstejaars en de ouders van Sint‑Barbaracollege, Sint-Lievenscollege, Vrije Handelsschool Sint-Joris en Kunsthumaniora Sint-Lucas.
  • op dinsdag 25 oktober 2011 om 20 uur stipt verwelkomen wij de laatstejaars en de ouders van Sint‑Bavohumaniora, Sint-Janscollege, IVV Sint-Vincentius en VISO.

De infoavond vindt plaats in de Groenzaal van het Sint-Bavohumaniora (ingang Lange Boomgaardstraat). U  kan parkeren in de betalende Reep-parking (ingang Seminariestraat). We verwachten de avond af te sluiten rond 21.30 uur.

Om de organisatie vlot te laten verlopen, vragen we dat de leerlingen aan hun klasleerkracht meedelen hoeveel kaarten ze nodig hebben.

Met hartelijke groet,    
De directie