Bedrijfsspel Ecoman - KU Leuven

Op vrijdag 20 oktober trokken de leerlingen van 6 ECMMT/ naar Brussel om deel te nemen aan het bedrijfsspel Ecoman van de KU Leuven. Het fictief bedrijf ECOMAN produceert en verkoopt E-SCOOTERS. De onderneming heeft zich doorheen de jaren voortdurend ontwikkeld en is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke producent en toonaangevend bedrijf op de Belgische markt. Het bedrijf bestaat nu tien jaar en wil de leiding overlaten aan een nieuw managementteam: onze leerlingen.

Tijdens de lessen voorafgaand aan dit bedrijfsspel werden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de nodige economische en bedrijfseconomische begrippen, met de beginsituatie van het bedrijf en met de aandachtspunten van elk departement waarvoor telkens een verantwoordelijke manager werd bepaald.

Er werden bedrijfsbeslissingen genomen in verband met prijs, machines, werknemers, opleiding, productiegrootte, reclame, … en dit voor verschillende boekjaren.

De leerlingen vonden het alvast een leerrijke ervaring die hen een beter kijk geeft op het bedrijfsleven.

ecoman