Archeologen aan het werk

31 maart 2011: duidelijke sporen van een vroeger gebouw (opgevulde ramen in witsteen en arduin):

Sporen van een vroeger gebouw

1-5 april 2011: de archeologen aan het werk. Let vooral op de verkleuringen in de grond. Dit zijn resten van afvalkuilen, beerputten e.d. Op deze foto zie je duidelijk een middeleeuwse afvalkuil. In deze kuil werden diverse vondsten gedaan zoals potscherven, glas, beenderen, ...