Aansprakelijkheid van ouders voor hun kinderen

De heer Johan Verhaeghe, rechter in handelszaken en verzekeringsmakelaar verduidelijkte in hoeverre ouders aansprakelijk zijn voor de daden van hun kinderen.