Aankoop schoolboeken 2020-2021

Beste leerlingen
Beste ouders

Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden, dus wordt het stilaan tijd om voorbereidingen te treffen voor het schooljaar 2020-2021.

Via deze wil ik jullie de mogelijkheid bieden om de schoolboeken voor volgend schooljaar aan te kopen. Hieronder vinden jullie de boekenlijsten per studiejaar, alsook de registratiebrief. Op deze registratiebrief staat enerzijds meer informatie over de boekenverkoop en anderzijds een stappenplan waardoor jullie de nieuwe schoolboeken heel eenvoudig online, via het college, kunnen bestellen.

Bestellingen via het college kunnen doorgegeven en/of aangepast worden tot en met woensdag 1 juli 2020. Nadien kunnen er geen boeken meer besteld worden via het college.

Afhaalmomenten op het college liggen nog niet vast. We zullen alles zo efficiënt mogelijk trachten te organiseren eind augustus, conform de veiligheidsmaatregelen op dat moment. Hoe dit alles zal verlopen zal later via mail gecommuniceerd worden.

Bij vragen of problemen kunnen jullie steeds mailen naar economaat2@sint-barbara.be

Nog veel succes gewenst aan jullie allen.

Met vriendelijke groet,

Joye Davy