Aan de slag!

Begin mei 2011: beelden van de eerste metselwerken door de Portugese ploeg.

Eerste metselwerken Eerste metselwerken Eerste metselwerken Eerste metselwerken

10 mei 2011. Nu het archeologisch onderzoek zijn einde nadert kan er volop terug grond weggevoerd worden van de basisschoolsite.

Grond wegvoeren

12 mei 2011. Bij een moderne nieuwbouw wordt uiteraard veel aandacht besteed aan isolatie. Een dubbele laag isolatie schermt onze bouw af van de buren. Om opstijgend vocht en waterdoorsijpeling te verhinderen worden de onderste bouwstenen ingesmeerd met een zwarte brij plasticol.

Isolatie Isolatie

13 mei 2011. De meest "spectaculaire" vondst van de archeologen betreft de resten van een 13de eeuws houten huis waarvan een duidelijk spoor zichtbaar is (na brand resten van zwart hout en leem).

Een ex-huis

23 mei 2011: nu is het echte graafwerk begonnen voor de turnzaal. Na enkele diepe sleuven worden de wanden extra beveiligd tegen regenbuien. Stilaan krijgen we zicht op de plattegrond van wat binnenkort de plateau van de turnzaal zal worden. We verwachten dat de graafwerken midden juni min of meer achter de rug zullen zijn. Tegen het bouwverlof zouden de plateau en de wanden gebetonneerd moeten zijn. Ondertussen zal er ook verder gemetst worden aan de klassen.

Turnzaal Turnzaal Turnzaal Turnzaal Turnzaal Turnzaal Turnzaal Turnzaal Turnzaal Turnzaal Turnzaal

Verschillende aanpalende muren van buren dienden “onderschoord” te worden.

Onderschoring