Verslagen oudervereniging

Verslag Raad van bestuur 10 maart 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declercq, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Isabel De Rijcke, Yves Verstraete, Véronique Henehene, Lieve Storme, Jan Cooreman, Benedikte Derveaux
Directeur : Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frank Raat, Eddy Bosschem

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Verslag Raad van bestuur 10 februari 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declercq, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Isabel De Rijcke, Yves Verstraete, Véronique Henehene, Lieve Storme, Jan Cooreman
Directeur: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frank Raat, Benedikte Derveaux

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Verslag Klasafgevaardigden 27 januari 2009

Aanwezigen: Bruno Lippens (1KS), Martine Offner-Poelman (1A&6B), Ann De Langhe-Jaegher (1A), Katrien Molders (1A), Solange Van Hoof (1B), An Van Vlem-Derie (2B&3A), Isabel steyaert (2B&3KS), Isabelle Rathé (4A&6D), Sylvie vander Auwermeulen (5A), M. de Barekens (5B), Veronique Henene (5C), Scheerlinck Lies (6A), Caroline Dedeken (6C)

Directeur: Eddy Bosschem; Leerkrachten: Greet Dubois (1KS), Gerrit De Cock (6C); Oudervereniging: Benedikte Dervaux-Van Garsse; Sandra Pattyn (Mevr. Vuijlsteke - 2KS)

Verslag Raad van bestuur 13 januari 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declercq, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Isabel De Rijcke
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck
Willy Poot

Verontschuldigd: Véronique Henehene, Frank Raat, Yves Verstraete, Lieve Storme, Jan Cooreman

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Verslag Raad van Bestuur 2 december 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declercq, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat, Jan Cooreman, Isabel De Rijcke, Yves Verstraete
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frederic Beele, Jan Vande Moortel

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Verslag Raad van Bestuur 4 november 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declerck, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat, Jan Cooreman, Isabel De Rijcke, Yves Verstraete
Directeur : Eddy Bosschem, Hilde Houtman

Verontschuldigd : Pierre Vinck, Véronique Henehene

 

VERSLAG

 

1. Groepsfoto

Er wordt een foto genomen van het oudercomité en het bestuur.

 

Verslag Raad van Bestuur 7 oktober 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declercq, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat, Jan Cooreman, Isabel De Rijcke
Directeur : Eddy Bosschem, Hilde Houtman

Verontschuldigd : Yves Verstraete, Pierre Vinck

VERSLAG

1. Kennismaking met het nieuwe lid van het bestuur

Verslag Algemene Vergadering 25 september 2008

Goede avond beste ouders, directie.

Dank voor uw aanwezigheid. Door deel te nemen aan deze algemene vergadering worden jullie de effectieve leden van de oudervereniging volgens onze statuten. De namen die zijn ingeschreven als aanwezigen worden neergelegd bij de griffie.

De agenda van deze vergadering ziet er als volt uit:
1. verslag afgelopen werkingsjaar
2. rekening 2007-2008
3. begroting 2008-2009
4. kwijting aan de bestuurders
5. verkiezing nieuwe bestuurders

Bij deze verklaar ik de vergadering voor geopend.

Verslag Raad van Bestuur 9 september 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Yves Verstraete, Lieve Storme, Wim Declerck, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandray Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd : Peter De Brouwer, Jan Cooreman

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Verslag Raad van Bestuur 3 juni 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Yves Verstraete, Lieve Storme, Wim Declerck, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Cooreman, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn

Directeur: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Marie-Luce Krekels, Frank Raat, Peter De Brouwer

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Verslag Raad van Bestuur 6 mei 2008

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Véronique Henehene, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Sandra Pattyn, Frank Raat, Benedikte Derveaux, Marie-Luce Krekels, Wim Declerck

Directeur: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Lieve Storme, Frederic Beele, Jan Cooreman, Jan Vande Moortel

VERSLAG

1. Retoricabal

Verslag Raad van Bestuur 8 april 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Jan Vande Moortel, Frank Raat, Jan Cooreman

Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd : Lieve Storme, Véronique Henehene, Marie-Luce Krekels, Yves Verstraete, Frederic Beele,Benedikte Derveaux, Peter De Brouwer

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Verslag Raad van Bestuur 4 maart 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declerck, Yves Verstraete, Peter de Brouwer, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Frank Raat, Marie-Luce Krekels, Lieve Storme, Frederic Beele
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd : Véronique Henehene, Jan Cooreman, Jan Vande Moortel

 

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

2. Werkgroepen

Verslag Raad van Bestuur 12 februari 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declerck, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Frank Raat, Jan Vande Moortel, Marie-Luce Krekels, Véronique Henehene
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd : Lieve Storme, Jan Cooreman, Frederic Beele

 

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

2. Werkgroepen

Verslag Raad van Bestuur 15 januari 2008

Aanwezigen :
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck
Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declerck, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Sandra Pattyn, Frederic Beele, Benedikte Derveaux, Jan Cooreman, Frank Raat, Lieve Storme, Jan Vande Moortel

Verontschuldigd : Marie-Luce Krekels, Véronique Henehene

 

VERSLAG

Jean-Pierre Berwouts opent de vergadering met iedereen een gezond en leuk 2008 te wensen.

 

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Verslag Raad van Bestuur 4 december 2007

Aanwezigen :
Directeur : Pierre Vinck, Eddy Bosschem
Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declerck, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Sandra Pattyn,
Frederic Beele, Benedikte Derveaux, Jan Cooreman, Frank Raat, Marie-Luce Krekels

Verontschuldigd : Lieve Storme, Véronique Henehene, Jan Vande Moortel

 

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

Verslag Raad van Bestuur 13 november 2007

Aanwezigen :
Directeur : Pierre Vinck
Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declerck, Jan Vande Moortel, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Véronique Henehene, Sandra Pattyn, Frederic Beele, Benedikte Derveaux, Jan Cooreman, Frank Raat, Michel Vuijlsteke

Verontschuldigd : Marie-Luce Krekels, Eddy Bosschem

 

VERSLAG

1. Groepsfoto

Er wordt een foto genomen van het oudercomité en het bestuur.

 

Verslag Algemene Vergadering 27 september 2007

Goede avond beste ouders.

Dank voor uw aanwezigheid. Door deel te nemen aan deze algemene vergadering worden jullie de effectieve leden van de oudervereniging volgens onze statuten.

Hoe ziet de agenda van deze vergadering eruit :

  1. verslag afgelopen werkingsjaar
  2. rekening 2006-2007
  3. begroting 2007-2008
  4. kwijting aan de bestuurders
  5. verkiezing nieuwe bestuurders

Bij dezen verklaar ik de vergadering voor geopend.

Jaarvergadering van de vzw oudervereniging van het Sint-Barbaracollege te Gent op 27 september 2007.

Verslag Raad van Bestuur 11 september 2007

Aanwezigen :
Directie : Pierre Vinck, Eddy Bosschem
Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Frank Raat, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Lieve Storme, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Wim Declerck
Verontschuldigd : Jan Vande Moortel, Yves Verstraete, Brigitte Christiaens, Serge Heirbrant
 
VERSLAG
 
1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Pagina's

Subscribe to Verslagen oudervereniging