Verslagen oudervereniging

Verslag klasafgevaardigden 24 april 2012

Goedkeuring vorig verslag - Evaluatie tweede trimester - bouwproject: werfbezoek, bespreking verhuis - Tevredenheidsonderzoek bij de ouders: werking klasafgevaardigen/oudervereniging, e-mail adressen van de ouders, directeur, oudercontact kleuterschool, netheid op school, schooltevredenheid van de kinderen - Evenement: opendeurdag 12 mei - Mededeling directie: woensdagnamiddagopvang, opening gebouwen Savaanstraat - Varia: turnbakken op school, fietstocht 6e leerjaar, administratie aanvang schooljaar

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 maart 2012

goedkeuring verslag - Werkgroepen: algemene vergadering 27 september 2012, aftellen nar retoricabal, repetities en optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie vergadering redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Mededeling directie: humaniora: 100 dagen, basisschool: receptie Tentoon, Varia/rondvraag: gezondheidscharter, 2e verdiep, temperatuur basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 februari 2012

goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie: bijeenkomst redactieraad website, opendeurdag, inhuldiging nieuwe schoolgebouwen, klasafgevaardigden: kunstproject, volgende vergaderingen schoolraad en Edith Stein - Mededeling directie: humaniora: open schooldag, voordracht Vincent Leus, missieproject, basisschool: Tentoon, pesten

Verslag klasafgevaardigden 24 januari 2012

Bespreking en goedkeuring verslag - Evaluatie 1e semester: turnzakken, evaluatie door de kinderen, frictie - Bouwproject: update - Tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen - Evenementen: project Tentoon, Barbarock, Opendeur 12 mei - Mededeling directie: tevredenheidsonderzoek bij ouders, kunstkalender - Rondvraag: staking december 2011 en 30 januari 2012, e-mail adressen, Varia: aankoop strips en boeken, drinkfonteintjes, drinken de kinderen voldoende, cultuur op school, afschaffen skireis, kleuterschool 1e en 2e kleuterklas

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 januari 2012

goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, weekend Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, gezondheid en preventie: fit in je hoofd en vaccinatie HPV, Communicatie oprichten redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Tevredenheidsonderzoek basisschool - Mededeling directie: humaniora: leren leren, wijnverkoop, open schooldag, basisschool: resultaten en vernissage Tentoon, pesten - Varia/rondvraag: e-mail collectie basisschool, Sint-Barbarakerk

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 december 2011

goedkeuring verslag - Werkgroepen: ideeën algemene vergadering 2012, vorderingen retoricabal, feedback vergadering dienstbetoon, dankwoordje helpende handen, volgende vergadering menucommissie, gezondheid en preventie fit in je hoofd, inhuldiging nieuwe basisschool en opendeurdag mei communicatie, volgende vergadering klasafgevaardigden en schoolraad - Mededeling directie: humaniora: selectie leerlingen internationale projecten, definitieve resultaten PISA onderzoek, basisschool: tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen, kerstbomenactie - Varia/rondvraag: boeken of tablets, leren leren, 2e graad wiskunde 8, kerstdrink, kunstkalender

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 november 2011

goedkeuring verslag - Werkgroepen: aanwezigheidslijsten algemene vergadering, vorderingen retoricabal, optreden opera Koor en Orkest, extra mensen dienstbetoon, formulieren helpende handen, themadagen menucommissie, ideeën gezondheid en preventie, verslag schoolraad, verslag Edith Stein, kerstbomen - Mededeling directie: humaniora: wijnverkoop, basisschool: kwaliteitsonderzoek sociaal-emotioneel welzijn en tevredenheid van de kinderen, Tentoon, kunstkalenderproject - Varia/rondvraag: humaniora: middagpauze, ziekenboeg

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 11 oktober 2011

nieuwe leden - evaluatie algemene vergadering - verdelen taken oudervereniging - vastleggen functies raad van bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester - Werkgroepen: retoricabal, koor en orkest, Dienstbetoon, helpende handen, menucommissie, gezondheid & preventie, PR & communicatie, klasafgevaardigden, schoolraad, Edith Stein - mededelingen directie

Verslag Klasafgevaardigden 27 september 2011

Voorstelling Dienstbetoon - Verslag vorig schooljaar - Voorstelling klasafgevaardigden - Bouwproject van de school - Leerlingenaantal - Schoolevenementen - Mededeling van de directeur: cultuurproject met kunstenaar, leesmateriaal, uitbreiden cultuuraanbod op school - Varia: leren leren, fluo hesjes, huiswerk on-line, e-mail adressen van de ouders - lijst van de klasafgevaardigden

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 13 september 2011

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Frank Raat, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Hélène Van Hoorebeke, Wim Declercq, Marleen Van Wemmel

Directie: Johan De Ridder, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Lieve Feremans, Jan Vande Moortel, Lieve Storme, Marie-Luce Krekels
Directie: Pierre Vinck

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 juni 2011

Eindejaarsactiviteiten - Algemene Vergadering - Website - Koor en Orkest - Dienstbetoon - Helpende handen - Gezondheid en preventie - PR en communicatie - Varia

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 mei 2011

Retoricabal - Koor en orkest - Schoolraad - Klasafgevaardigden - Helpende handen - Schoolblad - Menucommissie - Edith Stein - Moedervereniging - Mededeling directie - Varia: kerstmarkt/verkoop kerstbomen, after party na de fietstocht van het 6e leerjaar, proclamatie van het 6e jaar humaniora

Verslag klasafgevaardigden 26 april 2011

Bijlokesite: Evaluatie - Bouwplannen - Ontbijtmanden - Algemene Vergadering - juf Maggie / Mevr. Giselle De Buck - Broodjeszaak op de hoek - Verkeerssituatie - Frigo’s in de nieuwbouw - cadeautje voor leerkrachten einde jaar - drink klasafgevaardigden op het einde van het jaar

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 april 2011

Werkgroepen: Retoricabal - Website - Koor en orkest - Algemene vergadering - Dienstbetoon - Klasafgevaardigden - Schoolblad - Menucommissie - Edith Stein - Gezondheid en preventie - PR & communicatie. Mededelingen directie: JEEP - leerlingentoneel - fonds Emilie Leus - ontbijtmanden. Varia

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 1 maart 2011

Retoricabal - Koor en orkest - Algemene Vergadering - Dienstbetoon - Edith Stein: flexibele trajecten, oriëntatienota minister Smet - Gezondheid en Preventie - PR & Communicatie - Mededeling directie: Civitas-project; info-sessie ouders 6e leerjaar - Varia: internaat voor meisjes, klachten over de lagere school, beveiliging nieuwe lagere school, Gunter Lamoot

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 februari 2011

Retoricabal - Website - Koor en orkest - Algemene Vergadering - Brick & build - Schoolraad - Klasafgevaardigden - Helpende handen - Schoolblad - Menucommissie - Mededeling directie: cultuurmaand, Civitas-project, fietsenstalling - Varia: volksdansen

Verslag Klasafgevaardigden 25 januari 2011

Aanwezig: 2KS: mevr. Descamps-Devalez (Emile), 3KS: mevr. Papagiannea (Aris), 1A: mevr. Rathé (Aloic), mevr. Van Den Abeele (Elise), 1B: mevr. Nelde (Svea), 2A: mevr. Bobeck (Jasper), mevr. Leroy (Elise), 2B: dhr. Verboven (Olivier), 3A: mevr. Van Kerschaver (Charlotte), 3B: mevr. De Langhe (Kobe), dhr. Nelde (Tobias), 4A: dhr. De Pannemaeker (Tanguy), 4B: mevr. De Rijcke (Indira), 4B & 5C: mevr. Van Vlem (Simon & Maxime), 4C: mevr. Derveaux (Rose-Anne Marie), 4C & 6B: mevr. Vuijlsteke (Louis & Zelie), 6A: dhr. Maertens (Lambertine), 6B: mevr.

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 11 januari 2011

Aanwezig: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Marie-Luce Krekels, Jan Vande Moortel, Marleen Van Wemmel, Frank Raat, Hélène Van Hoorebeke, Patrick Verboven, Wim Declercq, Benedikte Derveaux, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Lieve Storme
Directie: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frederic Beele

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 7 december 2010

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Patrick Verboven, Hélène Van Hoorebeke, Steven Maertens, Benedikte Derveaux, Wim Declerck, Marie-Luce Krekels, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn
Directie : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Lieve Storme, Frank Raat, Frederic Beele, Marleen Van Wemmel

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 9 november 2010

Aanwezigen: Lieve Feremans, Lieve Storme, Patrick Verboven, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Wim Declerck, Marie-Luce Krekels, Marleen Van Wemmel, Hélène Van Hoorebeke, Frank Raat, Frederic Beele, Jan Vande Moortel
Directie: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Jean-Pierre Berwouts

VERSLAG

1. Groepsfoto

Pagina's

Subscribe to Verslagen oudervereniging