Verslagen oudervereniging

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 maart 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: uitgesteld; Koor en orkest: vrij podium; AplM festival 8-9 mei; Vrienden van Sint-Barabara: voorbereiding evenement; Menucommissie: wachtrij vierdes; Mobiliteit: vergadering met Cel mobiliteit betreffende toekomstig mobiliteitsplan stad Gent - Mededeling directie: Basisschool: aantal leerlingen basisschool gestegen, woensdagnamiddagopvang schooljaar 2015-2016; Humaniora: capaciteit aantal leerlingen humaniora, schoolregelment, ignatiusavond, sociaal fonds - Varia: internaat humaniora; verloren voorwerpen basisschool; gebruik van Facebook; smokingverhuur retoricabal; STEM op Sint-Bavo

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 februari 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: laatste details afwerken; algemene vergadering: onderzoek aantal kandidaten; Koor en orkest: productief weekend; Vrienden van Sint-Barabara: algemene vergadering; Klasafgevaardigden: bespreking; Schoolraad: technische vergadering - Varia: beroepscommissie humaniora; leerlingen 5e humaniora

Vergadering klasafgevaardigden 8 januari 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag: feedback enkele punten; goedgekeurd - Ochtendopvang: mogelijkheid om deze binnen te laten doorgaan - Inschrijvingen 1e jaar humaniora; bezoek kabinet H. Crevits - Evaluatie Kersthappening - Mededeling directie: leerlingeninstroom na de kerstvakantie; schoolproject 2016; muzische namiddag - Rondvraag en varia: gladde spleeplaats; doorknippen toegangroutes centrum; hoofdbezoekers; schoolfactuur; bussen; facultatieve Engelse les; Afwezigheden; toezicht op speelplaats

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 januari 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: Classic American Prom; Koor en orkest: weekend in Vaalbeek; Menucommissie: 9 februari; Schoolraad: 26 januari; Kersthappening: evaluatie - Mededeling directie: Basisschool: capaciteit van de school; Humaniora: capaciteit; pensioen - Varia: data examenperiodes

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 2 december 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Koor en Orkest: Rosetta komeetlanding; Menucommunicatie: 9 februari; Kersthappening: datum vrijhouden; Staking 15/12: regeling humaniora en basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 4 november 2014

Bespreking en uitleg bij puntje vorig verslag; goedkeuring vorig verslag - Definitief vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: optreden i.h.k.v; Rosetta komeetlanding; programma 2014-2015; Communicatie: deadline, nieuw e-mail adres oudervereniging; Schoolraad: verslag vergadering; Kersthappening: voorbereidingen op schema - Varia: Retoricareis: misverstand in brief m.b.t. reis naar Portugal

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 oktober 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag en verslag algemene vergadering - Algemene Vergadering: evaluatie; synthese - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: kennismakingsweekend; programma 2014-2015; Vrienden van Sint-Barbara: vergadering 20 oktober; Menucommissie: ook leerlingen van basisschool?; Gezondheid en Preventie: aangepaste brief HPV vaccin door CLB verstuurd; Communicatie: website; Klasafgevaardigden: verkeersveiligheid; inschrijvingen 1e jaar humaniora; zelfstandig werk 6e leerjaar; opdrachten humaniora; Schoolraad: 20 oktober; Edith Stein; retoricabals; Kersthappening: hulp van ouders gezocht

Vergadering klasafgevaardigden 23 september 2014

AanwezigSabrina Roeland (1KSA), Saskia Wierinck (1KSB), Thomas Van Damme (1KSC), Filip Cammaert (2KSB) Jessy De Block (3KS),  Stefan Meeus, Linde Vandevelde, Veronique De Medts, Josephine Schreibers (1A), Katrien Cammers (1B), Eva Van Assche , Arnd Nelde (2A),  Griet Cnudde,Saskia Wierinck (2B), Tinneke Moyson (3 A), Sabrina Roeland (3C), Jessy De Block (4A), Annabel Danneels, Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman, Sabine Bosschaert (4C), Annick Roetynck (5A), Isabel Hendrick (5B), Eva Van Assche (5C), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 9 september 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar - Lidgelden/facturen - Mandaten Raad van Bestuur - Mobilitiet/bereikbaarheid van de school - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: goede start; Algemene vergadering: laatste voorbereidingen; Dienstbetoon/Vrienden van het Sint-Barbaracollege: tombola, naamswijziging; Helpende Handen: formulieren; Menucommissie: 16 september; Gezondheid en preventie: brief CLB i.v.m. HPV vaccin; Communicatie & schoolblad: deadline 15 september - Varia: inschrijvingen 1e jaar humaniora 14 maart 2015

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 juni 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Coöptatie van bijkomend lid van de raad van bestuur: aanpassing statuten - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe datum; Algemene vergadering: 25 september 2014; Koor en Orkest: verslag Dido & Aneas; Gezondheid en preventie: brief HPV vaccin; Klasafgevaardigden: data 2014-2015; Schoolraad: wijziging schooldecreet; Verkoop boeken 1e humaniora à 6e jaars basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 mei 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: oude en nieuwe balcomité; Koor en Orkest: optreden 16 tot 18 mei; Dienstbetoon: tombola; Helpende Handen: schoolfeest 17 mei; Menucommissie: opvolgen opmerkingen; uitbreiding schooljaar 2014-2015; Gezondheid & preventie: ventilatie nieuwbouw basisschool, voordrachten humaniora, brief HPV vaccin; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: fluohesjes, inschrijvingen 1e jaar humaniora; Kersthappening: winst - Eindejaarsactiviteiten: proclamatie, kalender 2014-2015 - Mededeling directie; basisschool inschrijvingen - Facturen - Varia: humaniora: uitwisselingsproject Zuid-Afrika

Vergadering klasafgevaardigden 29 april 2014

Aanwezig: Jessy De Block, Stefan Meeus (juf Anuschka), Katrien Cammers, Linde Vandevelde (juf Lieve), Delphine Robbrecht, Annabel Danneels (1A), Isabel Henderick (1BJessy De Block (3A), Vanessa Carion (3B), ), Isabelle Verraes (3B),  Isabel Henderick (4B), Annick Roetynck (4C), Murielle Van Bignoot, Annelies Coetsier  (5A) Sigrid Van Liedekerke , Hilde Wiese (5B),  Patrick Verboven , Christiane Kalmar (5C), Aagje Van Walleghem (6A), Arnd Nelde (6B), Ann De Jaegher, Aagje Vanwalleghem (6C)
Lerarenkorps: Pol Lambrecht, Martin D’Hondt

Directie: Luc Audenaert

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 1 april 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: volgend bal; Dienstbetoon: ticketverkoop van start; Communicatie: deadline gehaald; Koor en orkest: voorbereiding verlopen vlot; Algemene vergadering 2014-2015: affiches in de maak - Mededeling van de directie: inschrijvingen 1e jaar humaniora

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 11 maart 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: zeer positieve feedback over nieuwe formule; Dienstbetoon: ticketverkoop; ledentekort: Menucommissie: opvolgen opmerkingen; Communicatie: deadline - Varia: schoolfeest; cultuurweek basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 4 februari 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: 21 februari in de Vooruit; Koor & orkest: verloop weekend Dworp, optredens mei; dienstbetoon: prijzen tombola; Communicatie: tekst prof. Thiery; Klasafgevaardigden: Kiss & Ride Zuid, blauwe brief aanvang schooljaar, fluo hesjes; Schoolraad: aanpassen schoolreglement basisschool; Kersthappening: afwachten facturen; Algemene vergadering 2014-2015: 25 september, panelgesprek - Mededeling directie: humaniora: toneel, inschrijving 1e jaar humaniora - Varia: opvang basisschool

Vergadering klasafgevaardigden 28 januari 2014

Bespreking en goedkeuring van vorig verslag: opvolging aantal punten vorig verslag - Regeling verkeer Savaanstraat - Feedback eetfestijn en kersthappening - Tombola Dienstbetoon - Schoolfeest - Mededeling directie - Communicatie tussen basisschool en humaniora - Rondvraag en varia: verlichting onder trap; zanbak kleuterschool; balletles; facturatie

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 januari 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: retoricabal: nog één vergadering; Koor & orkest: weekend Dworp, optreden met Philippe Herreweghe; dienstbetoon: concretisering tombola; menucommissie: 17 februari; Communicatie: deadline 14 maart; klasafgevaardigden: 28 januari; Kersthappening: succesvolle editie - Mededeling directie: samenwerking humaniora-zorgsector - Varia: inschrijving 1e jaar humaniora

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 december 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: dienstbetoon: uitstel opening Maeterlinckzaal, tombola; Communicatie: deadline; Kersthappening: laatste loodjes - Mededeling directie: boekaniers; woensdagnamiddagopvang

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 november 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: examenonderbreking; dienstbetoon: logo en design Maeterlinckzaal, tombola; schoolraad: toelatingsexamen arts en tandarts, leerlingencijfers; Edith Stein: nieuw decreet GOK; Kersthappening: invulling

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 oktober 2013

Kennismaking met de nieuwe leden - Bespreking en goedkeuring van vorig verslag en verslag algemene vergadering - Algemene vergadering: evaluatie - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe locatie; Koor en Orkest: weekend, concertkaarten; Dienstbetoon: tombola, oproep vrijwilligers; Helpende Handen: lagere respons; Menucommissie: 18 november; Gezondheid en preventie: duiding HPV vaccinatie; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: weerkerende punten, verkeerssituatie Zuid en Savaanstraat; Schoolraad: 21 oktober; Kerstmarkt: thema 'Muziek en Dans'; voorbereiding volop bezig - Varia: drinken op de basisschool; Wijnverkoop humaniora; Website

Pagina's

Subscribe to Verslagen oudervereniging