Oudervereniging

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 8 januari 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: laatste loodjes, sensibilisering rond drankgebruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft; dienstbetoon: vergadering 9 januari, activiteit rond opening nieuwe gebouwen; klasafgevaardigden: agenda vergadering 29 januari, evolutie klasafgevaardigden humaniora; Edith Stein: vergadering 28 januari; Ignatius: goedkeuring nieuwe vestiging kleuterschool; kersthappening: verslag verloop - Mededelingen directie: humaniora: bedevaartstocht, project 'Light of the World', uitwisselingsproject Zuid-Afrika; basisschool: afscheid directeur Eddy Bosschem - Varia: speelplaats basisschool, bezoek Sinterklaas basisschool, water boterhammenrefter humaniora, automaten humaniora

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 4 december 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 4 december 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: vastleggen datum; retoricabal: geen vergadering door examens; dienstbetoon: verslag vergadering 12 november; helpende handen: digitalisering; menucommissie: volgende vergadering 18 februari 2013; gezondheid en preventie: plastiek meubilair; communicatie: schoolblad; schoolraad: extra schoolraad deliberatienormen; Ignatius: verslag volgende vergadering; kersthappening: 15 december - Mededelingen directie: humaniora: geen nieuwe informatie inschrijving eerstejaars - Varia: pesten op de basisschool, plantengaten basisschool, verluchtingssysteem basisschool, evaluatiemomenten humaniora

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 6 november 2012

Kennismaking nieuwe leden - Foto shoot - Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Overlopen en bevestigen takenlijst - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: DJ's, gadgets, leeftijdsopdeling, sponsoring; dienstbetoon: vergadering 12 november; helpende handen: formulieren; menucommissie: vergadering 19 november; communicatie: schoolblad, redactiecomité website; schoolraad: verslag volgende vergadering; Ignatius: vergadering 4 december; kersthappening: projecten per graad; algemene vergadering: 26 september 2013 - Mededelingen directie: humaniora: inschrijvingen 1e jaar schooljaar 2013-2014 - Varia/rondvraag: evaluatiemomenten in relatie tot het aantal lesuren

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 2 oktober 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Algemene vergadering evaluatie: algemene vergadering, debat - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies Raad van Bestuur - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: onderzoek nieuwe locatie, discussie drankgebruik en leeftijd, Koor en Orkest: Delf project, Dienstbetoon: vorm, Helpende Handen: ophalen formulieren, menucommissie: vergadering, Gezondheid en Preventie: communicatie met CLB, Communicatie: schoolblad, foto oudervereniging, Klasafgevaardigden: verslag op website, Schoolraad: vergadering, Kerstmarkt: 15 december 2012 - Medeling van de directie-Basisschool: bedankingsetentje, muzische dagen, spaghettiavond

Debat over de hervorming van het secundair onderwijs

Dit debat werd ingericht door de Oudervereniging en de Moedervereniging op donderdag 27 september 2012.

De Muzenzaal was aardig volgelopen voor het paneldebat met Mieke Van Hecke, Paul Yperman, Thomas Verheyen en Tom Van de Moortel: ouders in de eerste plaats, maar ook opvallend veel leerlingen en oud-leerlingen van recente lichtingen.

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 11 september 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: Basisschool-leerlingenaantal, Humaniora-leerlingenaantal - Lidgelden/facturen ontvangen, besteding voor de basisschool, besteding voor de humaniora - Te hernieuwen mandaten 2012-2013 - Kalender vergaderingen 2012-2013 - Toevoegen/weglaten werkgroepen - Vorderingen verschillende werkgroepen: retoricabal: goed bezig, ideeën, Communicatie: schoolblad, Koor en Orkest: Delf project, algemene vergadering: praktische afspraken, Dienstbetoon: samenkomst, Klasafgevaardigden: vergaderingagenda, Helpende Handen: formulieren meegegeven, menucommissie: vergadering - Medeling van de directie-Basisschool: nieuwe gebouwen, humaniora: resultaten ingangsexamens arts en tandarts, internaatsdirecteur, congres in Boston, algemene vergadering LOP - Varia: turnzaal basisschool, kalender website humaniora, fietsen 2e kleuterklas, spellen speelplaats basisschool, panelgesprek

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 juni 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Agenda eindejaar: proclamatie basisschool, proclamatie humaniora, magistermaal, bruine envelop, praktische afspraken september 2012 - Vorderingen verschillende werkgroepen: algemene vergadering op 27 september 2012: panelleden, concerten van Koor en Orkest van 11 en 12 mei, Algemene vergadering Dienstbetoon: nieuwe Raad van Bestuur, Helpende Handen: verhuis basisschool, Gezondheid en preventie: gezondheidsbeleid humaniora, Klasafgevaardigden: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Schoolraad: data vergaderingen schooljaar 2012-2013, Edith Stein, Verkoop boeken 1e humaniora aan 6e basisschool - Medeling van de directie-Basisschool: tevredenheidsenquête bij de ouders - Varia: Kerstmarkt december 2012, begin schooljaar basisschool, heraanleg Savaanstraat, diefstal op humaniora, facturen/lidgelden oudervereniging, alternatief sportdag basischool, gezondheidscharter

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 mei 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen:algemene vergadering: panelgesprek hervorming onderwijs, retoricabal: nieuw balcomité, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: afscheid, helpende handen: opendeurdag 12 mei en verhuis basisschool 20 en 21 augustus, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, Communicatie: deadline schoolblad, klasafgevaardigden: feedback vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, Edith Stein: doorsturen verslag, verkoop boeken 1e humaniora naar 6e jaar basisschool - Mededeling directie: pensioneringen en 25j dienst, tevredenheidsonderzoek bij ouders basisschool, nieuw gezondheidsbeleid humaniora, schoolrekening, uitwisselingsproject Mons (Bergen) - Varia: opvang basisschool, kalender 2012/2013, 'Steve Jobsschool', wifi, bruine enveloppe basisschool, opening nieuwe gebouwen basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 17 april 2012

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering werkgroepen: retoricabal: verslag op volgende vergadering, koor en orkest: optreden 11 en 12 mei, dienstbetoon: mooie opkomst Barbarock around the clock, menucommissie: volgende vergadering volgend schooljaar, klasafgevaardigden: vergadering 24 april, schoolraad: vergadering 14 mei, lidgeld oudervereniging - Mededeling directie, Basisschool: opendeurdag 12 mei met optocht van Bijlokevest naar Savaanstraat, verhuis naar vernieuwde school op 20 en 21 augustus 2012, tevredenheidsonderzoek bij ouders met positief resultaat, resultaten bevraging woensdagnamiddagopvang

Verslag klasafgevaardigden 24 april 2012

Goedkeuring vorig verslag - Evaluatie tweede trimester - bouwproject: werfbezoek, bespreking verhuis - Tevredenheidsonderzoek bij de ouders: werking klasafgevaardigen/oudervereniging, e-mail adressen van de ouders, directeur, oudercontact kleuterschool, netheid op school, schooltevredenheid van de kinderen - Evenement: opendeurdag 12 mei - Mededeling directie: woensdagnamiddagopvang, opening gebouwen Savaanstraat - Varia: turnbakken op school, fietstocht 6e leerjaar, administratie aanvang schooljaar

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 maart 2012

goedkeuring verslag - Werkgroepen: algemene vergadering 27 september 2012, aftellen nar retoricabal, repetities en optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie vergadering redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Mededeling directie: humaniora: 100 dagen, basisschool: receptie Tentoon, Varia/rondvraag: gezondheidscharter, 2e verdiep, temperatuur basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 februari 2012

goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, optreden Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, Communicatie: bijeenkomst redactieraad website, opendeurdag, inhuldiging nieuwe schoolgebouwen, klasafgevaardigden: kunstproject, volgende vergaderingen schoolraad en Edith Stein - Mededeling directie: humaniora: open schooldag, voordracht Vincent Leus, missieproject, basisschool: Tentoon, pesten

Verslag klasafgevaardigden 24 januari 2012

Bespreking en goedkeuring verslag - Evaluatie 1e semester: turnzakken, evaluatie door de kinderen, frictie - Bouwproject: update - Tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen - Evenementen: project Tentoon, Barbarock, Opendeur 12 mei - Mededeling directie: tevredenheidsonderzoek bij ouders, kunstkalender - Rondvraag: staking december 2011 en 30 januari 2012, e-mail adressen, Varia: aankoop strips en boeken, drinkfonteintjes, drinken de kinderen voldoende, cultuur op school, afschaffen skireis, kleuterschool 1e en 2e kleuterklas

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 januari 2012

goedkeuring verslag - Werkgroepen: vorderingen retoricabal, weekend Koor en Orkest, dienstbetoon Barbarock around the clock, volgende vergadering menucommissie, gezondheid en preventie: fit in je hoofd en vaccinatie HPV, Communicatie oprichten redactieraad website, volgende vergaderingen schoolraad en klasafgevaardigden - Tevredenheidsonderzoek basisschool - Mededeling directie: humaniora: leren leren, wijnverkoop, open schooldag, basisschool: resultaten en vernissage Tentoon, pesten - Varia/rondvraag: e-mail collectie basisschool, Sint-Barbarakerk

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 december 2011

goedkeuring verslag - Werkgroepen: ideeën algemene vergadering 2012, vorderingen retoricabal, feedback vergadering dienstbetoon, dankwoordje helpende handen, volgende vergadering menucommissie, gezondheid en preventie fit in je hoofd, inhuldiging nieuwe basisschool en opendeurdag mei communicatie, volgende vergadering klasafgevaardigden en schoolraad - Mededeling directie: humaniora: selectie leerlingen internationale projecten, definitieve resultaten PISA onderzoek, basisschool: tevredenheidsonderzoek bij de leerlingen, kerstbomenactie - Varia/rondvraag: boeken of tablets, leren leren, 2e graad wiskunde 8, kerstdrink, kunstkalender

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 november 2011

goedkeuring verslag - Werkgroepen: aanwezigheidslijsten algemene vergadering, vorderingen retoricabal, optreden opera Koor en Orkest, extra mensen dienstbetoon, formulieren helpende handen, themadagen menucommissie, ideeën gezondheid en preventie, verslag schoolraad, verslag Edith Stein, kerstbomen - Mededeling directie: humaniora: wijnverkoop, basisschool: kwaliteitsonderzoek sociaal-emotioneel welzijn en tevredenheid van de kinderen, Tentoon, kunstkalenderproject - Varia/rondvraag: humaniora: middagpauze, ziekenboeg

Helpende Handen dankt u

Beste ouders,

Een oprecht woord van dank aan allen die het formulier 'helpende handen' ingevuld hebben.

Het is mede dankzij jullie inzet dat een school ten volle kan openbloeien.

Wij kijken er dan ook naar uit om, samen met jullie, de verschillende projecten tot een mooi einde te brengen.

Oudervereniging - werkgroep 'helpende handen'

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 11 oktober 2011

nieuwe leden - evaluatie algemene vergadering - verdelen taken oudervereniging - vastleggen functies raad van bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester - Werkgroepen: retoricabal, koor en orkest, Dienstbetoon, helpende handen, menucommissie, gezondheid & preventie, PR & communicatie, klasafgevaardigden, schoolraad, Edith Stein - mededelingen directie

Pagina's

Subscribe to Oudervereniging