Oudervereniging

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 1 april 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: volgend bal; Dienstbetoon: ticketverkoop van start; Communicatie: deadline gehaald; Koor en orkest: voorbereiding verlopen vlot; Algemene vergadering 2014-2015: affiches in de maak - Mededeling van de directie: inschrijvingen 1e jaar humaniora

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 11 maart 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: zeer positieve feedback over nieuwe formule; Dienstbetoon: ticketverkoop; ledentekort: Menucommissie: opvolgen opmerkingen; Communicatie: deadline - Varia: schoolfeest; cultuurweek basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 4 februari 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: 21 februari in de Vooruit; Koor & orkest: verloop weekend Dworp, optredens mei; dienstbetoon: prijzen tombola; Communicatie: tekst prof. Thiery; Klasafgevaardigden: Kiss & Ride Zuid, blauwe brief aanvang schooljaar, fluo hesjes; Schoolraad: aanpassen schoolreglement basisschool; Kersthappening: afwachten facturen; Algemene vergadering 2014-2015: 25 september, panelgesprek - Mededeling directie: humaniora: toneel, inschrijving 1e jaar humaniora - Varia: opvang basisschool

Vergadering klasafgevaardigden 28 januari 2014

Bespreking en goedkeuring van vorig verslag: opvolging aantal punten vorig verslag - Regeling verkeer Savaanstraat - Feedback eetfestijn en kersthappening - Tombola Dienstbetoon - Schoolfeest - Mededeling directie - Communicatie tussen basisschool en humaniora - Rondvraag en varia: verlichting onder trap; zanbak kleuterschool; balletles; facturatie

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 januari 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: retoricabal: nog één vergadering; Koor & orkest: weekend Dworp, optreden met Philippe Herreweghe; dienstbetoon: concretisering tombola; menucommissie: 17 februari; Communicatie: deadline 14 maart; klasafgevaardigden: 28 januari; Kersthappening: succesvolle editie - Mededeling directie: samenwerking humaniora-zorgsector - Varia: inschrijving 1e jaar humaniora

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 december 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: dienstbetoon: uitstel opening Maeterlinckzaal, tombola; Communicatie: deadline; Kersthappening: laatste loodjes - Mededeling directie: boekaniers; woensdagnamiddagopvang

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 november 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: examenonderbreking; dienstbetoon: logo en design Maeterlinckzaal, tombola; schoolraad: toelatingsexamen arts en tandarts, leerlingencijfers; Edith Stein: nieuw decreet GOK; Kersthappening: invulling

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 oktober 2013

Kennismaking met de nieuwe leden - Bespreking en goedkeuring van vorig verslag en verslag algemene vergadering - Algemene vergadering: evaluatie - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe locatie; Koor en Orkest: weekend, concertkaarten; Dienstbetoon: tombola, oproep vrijwilligers; Helpende Handen: lagere respons; Menucommissie: 18 november; Gezondheid en preventie: duiding HPV vaccinatie; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: weerkerende punten, verkeerssituatie Zuid en Savaanstraat; Schoolraad: 21 oktober; Kerstmarkt: thema 'Muziek en Dans'; voorbereiding volop bezig - Varia: drinken op de basisschool; Wijnverkoop humaniora; Website

Verslag algemene vergadering oudervereniging 26 september 2013

Verslag afgelopen werkingsjaar; Rekening 2012-2013; Begroting 2013-2014; Kwijting aan de bestuurders; Verkiezing nieuwe bestuurders

Verslag klasafgevaardigden 24 september 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Rol van de klasafgevaardigde - Regeling verkeer Savaanstraat - Kiss & Ride Woodrow Wilsonplein - Veiligheid poorten benedenspeelplaats - Schoolevenementen: kort overzicht: algemene vergadering; eetfestijn; kersthappening; schoolfeest - Mededeling directie - Rondvraag en Varia: drinkfontein; veiligheid; fietsenstalling kleuterschool; afhalen kleuters; Verdedigingsstraat; middagmaal; hygiëne in de toiletten; dag van de leerkracht

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 september 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar: basisschool, humaniora - Lidgelden/facturen ontvangen - Te hernieuwen mandaten - Kalender vergaderingen - Toevoegen of weglaten werkgroepen - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: concretiseren plannen, debat alcoholgebruik; communicatie: deadline; algemene vergadering: laatste details; dienstbetoon: vorderingen organisatie en sponsoring; schoolraad: nieuwe datum; klasafgevaardigden: 24 september 2013; menucommissie: vergadering 16 september; bespreking nieuwe regeling basisschool - Andere bijgewoonde vergaderingen: overleg Stad Gent m.b.t. herorganisatie Zuid - Mededeling directie humaniora: resultaten ingangsexamen (tand)arts

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 4 juni 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Besteding lidgelden - Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: nieuw comité; dienstbetoon: sponsoring Maeterlinckzaal; helpende handen: opening kleuterschool; Edith Stein: alcoholgebruik op retoricabals, kiss & ride Zuid, varia; Verkoop boeken: alles op schema - Varia: voetbalmatch internen/externen; PO materiaal; klassieke richting vs. moderne

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 14 mei 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag -Vordering verschillende werkgroepen: retoricabal: afzwaai oud comité, voorstelling nieuw comité; dienstbetoon: werkgroepen, renteloze lening; menucommissie: uitbreiding naar basisschool; communicatie: deadline schoolblad, kalender; klasafgevaardigden: laatste vergadering 23 april; schoolraad: laatste vergadering 13 mei; Edith Stein: naar voor te brengen onderwerpen; verkoop boeken: opstellen brief - Voorbereiding eindejaar activiteiten en mandaten volgend jaar: proclamatie basisschool; 25 jaar dienst en pensioen; vaststellen kalender 2013-2014 - Mededeling van de directie: basisschool: opening nieuwe kleuterschool - Varia: turnzaal; digiborden; beplanting speelplaats basisschool; verluchtings- en verwarmingssysteem basisschool; sportdag 2e jaar humaniora; week na de examens; voettocht Camino Ignaciano; verkeerswijziging Zuid

Verslag klasafgevaardigden 23 april 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Schoolfeest: opvolging - Nieuwbouw: bezoek nieuwe gebouwen oude garagesite - Medeling van de directie: digitale borden; inkijken examens door de leerlingen zelf; nieuwe directeur - Varia: inschrijven leerlingen van het zesde in de humaniora; schaaklessen schooljaar 2013-2014

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 16 april 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: leeringenraad humaniora: een woordje uitleg; algemene vergadering: 26 september 2013, vastleggen details; retoricabal: resultaten volgende vergadering; dienstbetoon:officiele opening Maeterlinckzaal, website; menucommissie: volgende vergadering 22 april, vertegenwoordiging basisschool; Communicatie: vergadering schoolwebsite 25 april; klasafgevaardigden: vergadering 23 april, vaststellen agenda; Schoolraad: hernemen mandaten - Mededelingen directie: basisschool: proclamatie 6e leerjaar; schoolfeest, nieuwe directeur schooljaar 2013-2014; humaniora: inschrijvingen voor het eerste jaar; inschrijvingen voor het 2e tot 6e jaar; Igantius tocht vierdes; uitwisseling met Zuid-Afrika - Varia: reis 5e-jaars; contract 4e-jaars m.b.t. retoricabal

Retorica-bal 2013

IMG_8499Na een dik halfjaar vond dan eindelijk het retoricabal van het Sint-Barbaracollege plaats. Heel lang leek de datum ver weg en was het bal niet meer dan een samenraapsel van fantasieën. Tijdens het bal kwam alles samen, alle punten werden verbonden en vormden samen de avond.

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 5 maart 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: 26 september 2013 definitieve datum; retoricabal: alles is klaar; dienstbetoon:uitstel officiele opening Maeterlinckzaal; menucommissie: wijziging opdiening; Edith Stein: vergadering 28 februari; Kersthappening: opbrengst - Mededelingen directie: Schoolfeest basisschool: schaaktornooi, hulp - Varia: verloop inschrijvingen 1e jaar humaniora; evaluatie Yes-project; aanmeldingen basisschool

Retoricabal 2013

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 5 februari 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering verschillende werkgroepen: algemene vergadering: bevestiging spreker; retoricabal: plaatsbezoek, lintjes, originele identiteitskaart, gevolgen drankmisbruik; koor en orkest: repetitieweeken Delft succes, optredens op 13 april (Delft) en 20 april (Gent); dienstbetoon: sponsoringsactie nieuwe Maeterlinckzaal; communicatie: deadline eind februari; klasafgevaardigden: verslag vergadering 29 januari; schoolraad: verslag vergadering - Mededelingen directie: humaniora: nschrijving broers en zussen eerstejaars

Verslag klasafgevaardigden 29 januari 2013

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Evaluatie Kersthappening - Schoolfeest: activiteiten; benodigdheden - Medeling van de directie: Site oude garage: kleuterschool en nieuwe muzenzaal/Maeterlinckzaal - Varia: onwelkome bezoekers; opvolging huiswerk en geleide studie; opvolging afwezigheden op school; inzage examens door de leerlingen; toilethygiëne; gladde speelplaats

Pagina's

Subscribe to Oudervereniging