Oudervereniging

Vergadering klasafgevaardigden 22 september 2015

Aanwezig: Dominiek Van Marcke (1KSB), Saskia Wierinck (2KSA en 3C), Ilse De Bruyckere (2KSB), Erika Modde (3KSB en 4B), Marjon Cole (1A), Jessy De Block (1B en 5b), Stefan Meeus (2A), Veronique De Medts (3KSA en 2A), Katrien Cammers (2KSA, 2B en 4A), Ilse Lambrecht (2B), Linde Vandevelde (2C), Alice Frangarks (3A en 5B), Ann-Sophie De Groote (3B), Isabel Hendrick (6 B), Delphine Robbrecht ( 3B), Greetje Amerijckx (4A en 3KSB),Filip Cammaert (2KSB), Annelies Coetsier (5A), Vanssa Carion (5A),Carmen Cloet (5 C), Eva Van Assche (6D).

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 8 september 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag: nabespreking klasfoto - Te hernieuwen mandaten - Start schooljaar: basisschool; humaniora - Kalender - Behoud/afschaffing werkgroepen - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: sponsoring, opbrengst vorig jaar; Koor en Orkest: data; Vrienden van Sint-Barbara: optredens koor Scala, Facebookpagina; Helpende Handen: formulieren; Menucommissie: vergadering - Mededeling van de directie: humaniora-schoolverlaten over de middag; humaniora & basisschool: mobiliteitsplan

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 2 juni 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: volgende vergadering; opmerkingen; Algemene vergadering: schoolblad, mandaten Raad van bestuur; Koor & Orkest: optredens; Vrienden van Sint-Barbara: sponsoring; Helpende Handen: actualisering formulier; Schoolraad: verslag vergadering - Kalender schooljaar 2015-2016 - Varia: interview Knack; humaniora sporten tijdens middagpauze: badminton, voetbalmatch 5-6, klasfoto humaniora, klaslijst basisschool, humaniora foto 12j curriculum

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 5 mei 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: voorstellen nieuw balcomité; opmerkingen; Algemene vergadering: affiche en promotie; Vrienden van Sint-Barbara: 2 optredens koor Scala; Gezondheid en preventie: voorstel van 10-puntenprogramma; lessen reanimatie; HPV vaccinatie; Communicatie: deadline schoolblad; Klasafgevaardigden: schoolfeest en open schooldag humaniora; Schoolraad: vraag vanuit de oudervereniging - Varia: timing examens over de verschillende graden; 'bundelen' reizen en uitstappen humaniora

Vergadering klasafgevaardigden 28 april 2015

Aanwezig: Jessy De Block (3KS en 4A), Stefan Meeus (1A en 6 C), Linde Vandevelde (1A), Veronique De Medts (1A), Katrien Cammers (1 KS, 1B en 3 B), Eva Van Assche (2A en 5C), Tinneke Moyson (3 A), Isabel Hendrick ( 2B en 5B), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven (6B), Michel Kalmar (6D), Annelies Coetsier (6D), Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman (4C), Saskia Wierinck (2B), Filip Cammaert (2KSB), Steven Maertens (5B)

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 31 maart 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: selectie nieuw balcomité; feedback Vooruit; Koor en orkest: AplM festival 8-9 mei; Vrienden van Sint-Barabara: optreden Scala 3 oktober; Algemene vergadering: spreker prof. Rik Coolsaet; Gezondheid en preventie: 10-puntenprogramma; Communicatie: deadline schoolblad; Schoolraad: actieve inbreng verschillende geledingen; Edith Stein/Mobiliteit: verslag vergadering met Cel mobiliteit - Mededeling directie: Humaniora: STEM-richting; inschrijvingen 1e jaar; meisjesinternaat

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 maart 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: uitgesteld; Koor en orkest: vrij podium; AplM festival 8-9 mei; Vrienden van Sint-Barabara: voorbereiding evenement; Menucommissie: wachtrij vierdes; Mobiliteit: vergadering met Cel mobiliteit betreffende toekomstig mobiliteitsplan stad Gent - Mededeling directie: Basisschool: aantal leerlingen basisschool gestegen, woensdagnamiddagopvang schooljaar 2015-2016; Humaniora: capaciteit aantal leerlingen humaniora, schoolregelment, ignatiusavond, sociaal fonds - Varia: internaat humaniora; verloren voorwerpen basisschool; gebruik van Facebook; smokingverhuur retoricabal; STEM op Sint-Bavo

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 februari 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: laatste details afwerken; algemene vergadering: onderzoek aantal kandidaten; Koor en orkest: productief weekend; Vrienden van Sint-Barabara: algemene vergadering; Klasafgevaardigden: bespreking; Schoolraad: technische vergadering - Varia: beroepscommissie humaniora; leerlingen 5e humaniora

Vergadering klasafgevaardigden 8 januari 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag: feedback enkele punten; goedgekeurd - Ochtendopvang: mogelijkheid om deze binnen te laten doorgaan - Inschrijvingen 1e jaar humaniora; bezoek kabinet H. Crevits - Evaluatie Kersthappening - Mededeling directie: leerlingeninstroom na de kerstvakantie; schoolproject 2016; muzische namiddag - Rondvraag en varia: gladde spleeplaats; doorknippen toegangroutes centrum; hoofdbezoekers; schoolfactuur; bussen; facultatieve Engelse les; Afwezigheden; toezicht op speelplaats

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 januari 2015

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: Classic American Prom; Koor en orkest: weekend in Vaalbeek; Menucommissie: 9 februari; Schoolraad: 26 januari; Kersthappening: evaluatie - Mededeling directie: Basisschool: capaciteit van de school; Humaniora: capaciteit; pensioen - Varia: data examenperiodes

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 2 december 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Koor en Orkest: Rosetta komeetlanding; Menucommunicatie: 9 februari; Kersthappening: datum vrijhouden; Staking 15/12: regeling humaniora en basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 4 november 2014

Bespreking en uitleg bij puntje vorig verslag; goedkeuring vorig verslag - Definitief vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: optreden i.h.k.v; Rosetta komeetlanding; programma 2014-2015; Communicatie: deadline, nieuw e-mail adres oudervereniging; Schoolraad: verslag vergadering; Kersthappening: voorbereidingen op schema - Varia: Retoricareis: misverstand in brief m.b.t. reis naar Portugal

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 oktober 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag en verslag algemene vergadering - Algemene Vergadering: evaluatie; synthese - Invullen taken binnen de oudervereniging - Vastleggen functies raad van bestuur - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: op schema; Koor en Orkest: kennismakingsweekend; programma 2014-2015; Vrienden van Sint-Barbara: vergadering 20 oktober; Menucommissie: ook leerlingen van basisschool?; Gezondheid en Preventie: aangepaste brief HPV vaccin door CLB verstuurd; Communicatie: website; Klasafgevaardigden: verkeersveiligheid; inschrijvingen 1e jaar humaniora; zelfstandig werk 6e leerjaar; opdrachten humaniora; Schoolraad: 20 oktober; Edith Stein; retoricabals; Kersthappening: hulp van ouders gezocht

Vergadering klasafgevaardigden 23 september 2014

AanwezigSabrina Roeland (1KSA), Saskia Wierinck (1KSB), Thomas Van Damme (1KSC), Filip Cammaert (2KSB) Jessy De Block (3KS),  Stefan Meeus, Linde Vandevelde, Veronique De Medts, Josephine Schreibers (1A), Katrien Cammers (1B), Eva Van Assche , Arnd Nelde (2A),  Griet Cnudde,Saskia Wierinck (2B), Tinneke Moyson (3 A), Sabrina Roeland (3C), Jessy De Block (4A), Annabel Danneels, Sandra Pattyn (4B), Debbie Moerman, Sabine Bosschaert (4C), Annick Roetynck (5A), Isabel Hendrick (5B), Eva Van Assche (5C), Hubert Debunne (6A), Patrick Verboven

Volmacht Algemene Vergadering

Volmacht algemene vergadering oudervereniging

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 9 september 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Start nieuwe schooljaar - Lidgelden/facturen - Mandaten Raad van Bestuur - Mobilitiet/bereikbaarheid van de school - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: goede start; Algemene vergadering: laatste voorbereidingen; Dienstbetoon/Vrienden van het Sint-Barbaracollege: tombola, naamswijziging; Helpende Handen: formulieren; Menucommissie: 16 september; Gezondheid en preventie: brief CLB i.v.m. HPV vaccin; Communicatie & schoolblad: deadline 15 september - Varia: inschrijvingen 1e jaar humaniora 14 maart 2015

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 juni 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Coöptatie van bijkomend lid van de raad van bestuur: aanpassing statuten - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: nieuwe datum; Algemene vergadering: 25 september 2014; Koor en Orkest: verslag Dido & Aneas; Gezondheid en preventie: brief HPV vaccin; Klasafgevaardigden: data 2014-2015; Schoolraad: wijziging schooldecreet; Verkoop boeken 1e humaniora à 6e jaars basisschool

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 mei 2014

Bespreking en goedkeuring vorig verslag - Vordering van de verschillende werkgroepen: Retoricabal: oude en nieuwe balcomité; Koor en Orkest: optreden 16 tot 18 mei; Dienstbetoon: tombola; Helpende Handen: schoolfeest 17 mei; Menucommissie: opvolgen opmerkingen; uitbreiding schooljaar 2014-2015; Gezondheid & preventie: ventilatie nieuwbouw basisschool, voordrachten humaniora, brief HPV vaccin; Communicatie: deadline; Klasafgevaardigden: fluohesjes, inschrijvingen 1e jaar humaniora; Kersthappening: winst - Eindejaarsactiviteiten: proclamatie, kalender 2014-2015 - Mededeling directie; basisschool inschrijvingen - Facturen - Varia: humaniora: uitwisselingsproject Zuid-Afrika

Vergadering klasafgevaardigden 29 april 2014

Aanwezig: Jessy De Block, Stefan Meeus (juf Anuschka), Katrien Cammers, Linde Vandevelde (juf Lieve), Delphine Robbrecht, Annabel Danneels (1A), Isabel Henderick (1BJessy De Block (3A), Vanessa Carion (3B), ), Isabelle Verraes (3B),  Isabel Henderick (4B), Annick Roetynck (4C), Murielle Van Bignoot, Annelies Coetsier  (5A) Sigrid Van Liedekerke , Hilde Wiese (5B),  Patrick Verboven , Christiane Kalmar (5C), Aagje Van Walleghem (6A), Arnd Nelde (6B), Ann De Jaegher, Aagje Vanwalleghem (6C)
Lerarenkorps: Pol Lambrecht, Martin D’Hondt

Directie: Luc Audenaert

Pagina's

Subscribe to Oudervereniging