Humaniora

Voordracht omtrent eetstoornissen - derde jaar

In de week van 20 februari vielen er voor de leerlingen van het derde jaar twee uurtjes les weg. Deze werden namelijk vervangen door een sessie ‘relatievorming’, gegeven door Sofie Decoster van de Artevelde Hogeschool en Nele Arbyn van het UZ Gent. Zij kwamen meer uitleg geven over eetstoornissen.

Relatievorming - eerste jaar

Een leerling van het eerste jaar aan het woord:

Gedurende twee uurtjes kregen we relatievorming. In deze twee uren konden we onze mening uiten. Het belangrijkste was dat alles wat gezegd werd in de groep bleef. Daardoor durfden we al wat meer op te komen voor onze eigen mening. Ook was het zeer educatief gegeven. Met een spel waarin waarheidsvragen en doe-opdrachten elkaar afwisselden leerden we de groep maar vooral onszelf nog beter kennne. Thema's liefde, vriendschap en puberteit kwamen voorbij.

Getuigenis van een vluchteling

Onderwijs is doorgaans een reflectie op de wereld met enige vertraging. Maandag 13 februari kregen de leerlingen van het vijfde jaar de gelegenheid deze vertraging opzij te zetten. De actualiteit over migratie werd op deze dag immers erg concreet door de getuigenis van mevrouw Arzoo Bahramand. Zij ontvluchtte haar vaderland Afghanistan in 2010 en vond vervolgens haar weg naar België. Mevrouw Bahramand specialiseerde zich in haar thuisland in de gynaecologie en zette zich actief in voor vrouwenrechten en toegang tot anticonceptie.

Damiaanactie - Sint-Barbara geneest!

damiaan

De Damiaanstiftjes vlogen de deur uit!
Alle 475 pakjes zijn in 2 weken tijd verkocht. Deze actie bracht zo netto € 2850 in de Damiaankas aangevuld met € 21 extra door milde schenkers.

Programmeren in het eerste jaar (steam)

Tijdens de lessen “programmeren” kunnen de leerlingen aan de slag met zelf ontworpen modellen die ze programmeren en  besturen met een  “Arduino board”. Alvast enkele foto's van onze gemotiveerde steam-klas.

 

Woorden als vlokken sneeuw in wintertijd - Patrick Lateur op bezoek

"Woorden als vlokken sneeuw in wintertijd." - Patrick Lateur op bezoek.

Patrick_lateur

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 7 februari 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Aagje Vanwalleghem, Arnd Nelde, Jessy De Block, Christophe Tuypens, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Katrien Cammers, Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland en Vic De Jaegher

Directie: Guy Dalcq

Verontschuldigd: Steven Maertens, Cristina Miranda Gozalvez, Hélène Van Hoorebeke, Karen Broeckx, Luc Audenaert en Christophe Brabant

Agenda

1.         Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

Bezoek aan Volkssterrenwacht - Marsrovers

2016-2017 Bezoek VolkssterrenwachtOp dinsdag 24/01 ging de STEAM-klas op onderzoek uit bij de UGent Volkssterrenwacht. Als inleiding op het project 'Astronomie', kwamen de leerlingen heel veel te weten over Mars en aanbelangen tijdens de workshop 'De Marsrovers'.

Vuur - Kurt Van Eeghem

2016-2017 VuurVuur, voor ons slechts een banaliteit. Prometheus brandde er nochtans ontiegelijk veel jaren geleden zijn vingers aan.

Weekend: Koor en orkest

2017 Kemmel koor en orkestHet is heel fijn om met koor en orkest op repetitieweekend te vertrekken. De intentie is mooi, een weekend lang, samen met allemaal goede vrienden, oefenen voor het concert ten voordele van ‘Ouders van Verongelukte Kinderen’ in Kwaremont op 4 februari.

Wiskunde-olympiade

Op woensdagnamiddag gaan onze leerlingen alvast geen wiskundige uitdagingen uit de weg.  Een volle studiezaal voor de Vlaamse Wiskunde Olympiade en Junior Wiskunde Olympiade. Bedant voor dit mooie engagement!

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 januari 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Hélène Van Hoorebeke, Aagje Vanwalleghem, Arnd Nelde, Karen Broeckx, Jessy De Block, Christophe Tuypens, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur en Katrien Cammers

Directie: Luc Audenaert

Verontschuldigd: Steven Maertens, Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland, Cristina Miranda Gozalvez, Vic De Jaegher en Christophe Brabant

Agenda

1.         Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.         Vorderingen van de werkgroepenAlgemene Vergadering

Zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar

De school wenst al zijn leerlingen en hun familie een prettige vakantie, een warme kerst en een fijn 2017.
De leerlingen en leerkrachten sloten hun eerste semester af met een Kerst-event.

6ecmt-ecwe: Bezoek aan Volvo Cars

Eind november bezochten de leerlingen van 6ECMT/ECWE Volvo Cars in het teken van de lessen Economie. 
Eén van onze leerlingen bezorgde ons onderstaand artikel...

volvo

Steam onder stoom

In het vak ”wetenschappelijk Project”  hebben de leerlingen van de steam-richting zich verdiept in de wereld van “Design”.
Bij van “patroon tot T-shirt” maken de leerlingen een T-shirt.
Deze zal later met een eigen ontwerp worden bedrukt.

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 6 december 2016

Aanwezig : Frederic Beele, Jessy De Block, Aagje Vanwalleghem, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Sabrina Roeland, Vic De Jaegher , Yves Crevecoeur en Carmen Cloet, Bruno Van Vlem, Christophe Tuypens, Cristina Miranda Gozalvez, Steven Maertens
Directie : Luc Audenaert en Diederik Costeur
Verontschuldigd : Christophe Brabant, Hélène Van Hoorebeke en Arnd Nelde

Pagina's

Subscribe to Humaniora