Humaniora

Voordracht omtrent eetstoornissen - derde jaar

In de week van 20 februari vielen er voor de leerlingen van het derde jaar twee uurtjes les weg. Deze werden namelijk vervangen door een sessie ‘relatievorming’, gegeven door Sofie Decoster van de Artevelde Hogeschool en Nele Arbyn van het UZ Gent. Zij kwamen meer uitleg geven over eetstoornissen.

Relatievorming - eerste jaar

Een leerling van het eerste jaar aan het woord:

Gedurende twee uurtjes kregen we relatievorming. In deze twee uren konden we onze mening uiten. Het belangrijkste was dat alles wat gezegd werd in de groep bleef. Daardoor durfden we al wat meer op te komen voor onze eigen mening. Ook was het zeer educatief gegeven. Met een spel waarin waarheidsvragen en doe-opdrachten elkaar afwisselden leerden we de groep maar vooral onszelf nog beter kennne. Thema's liefde, vriendschap en puberteit kwamen voorbij.

Getuigenis van een vluchteling

Onderwijs is doorgaans een reflectie op de wereld met enige vertraging. Maandag 13 februari kregen de leerlingen van het vijfde jaar de gelegenheid deze vertraging opzij te zetten. De actualiteit over migratie werd op deze dag immers erg concreet door de getuigenis van mevrouw Arzoo Bahramand. Zij ontvluchtte haar vaderland Afghanistan in 2010 en vond vervolgens haar weg naar België. Mevrouw Bahramand specialiseerde zich in haar thuisland in de gynaecologie en zette zich actief in voor vrouwenrechten en toegang tot anticonceptie.

Damiaanactie - Sint-Barbara geneest!

damiaan

De Damiaanstiftjes vlogen de deur uit!
Alle 475 pakjes zijn in 2 weken tijd verkocht. Deze actie bracht zo netto € 2850 in de Damiaankas aangevuld met € 21 extra door milde schenkers.

Schoolschaak-kampioenschap

Geachte ouders, 
Beste leerling,

Dagen zonder vlees

Beste leerling,
Beste ouder,

Proefwerkenperiode eerste- en tweede graad Pasen 2017

Geachte ouder,
Beste Leerling,

Op onderstaande links vindt u de examenroosters per leerjaar terug.  Graag verwijzen we met ook naar enkele studietips die onze leerlingen kunnen gebruiken tijdens deze proefwerkenperiode. 

Programmeren in het eerste jaar (steam)

Tijdens de lessen “programmeren” kunnen de leerlingen aan de slag met zelf ontworpen modellen die ze programmeren en  besturen met een  “Arduino board”. Alvast enkele foto's van onze gemotiveerde steam-klas.

 

Pagina's

Subscribe to Humaniora