Humaniora

Belgian Chocolate

Het leerlingentoneel heeft op onze school een heel lange traditie. Het stuk van dit jaar, Belgian Chocolate, is gebaseerd op een reeks getuigenissen van vluchtelingen die in België asiel hebben aangevraagd en daarvoor allerlei procedures moeten doorlopen. Het is een intieme vertelling geworden met acht vertellers over mensen die na allerlei beangstigende ervaringen proberen een nieuw leven op te bouwen in ons land en daarbij geconfronteerd worden met talrijke hindernissen.

Belgian Chocolate Belgian Chocolate Belgian Chocolate Belgian Chocolate Belgian Chocolate

Scheve Tafel

Op donderdag 18 maart 2010 was het in de leerlingenrefter nog drukker dan anders. Meer dan 800 leerlingen namen deel aan een solidariteitsmaaltijd met de vreemde naam 'Scheve Tafel'. Het principe is eenvoudig: alle deelnemende leerlingen betalen de prijs van een warme maaltijd, maar het lot bepaalt welk middagmaal ze krijgen:

100 dagen 2010

Retoricabal 2010

Ook getest op mensen: tanderosie

Frisdranken en zure snoepen zorgen ervoor dat steeds meer jongeren met onherstelbaar beschadigd tandglazuur zitten.

Het één-programma Ook getest op mensen kwam kijken of het op het Sint-Barbaracollege ook zo erg gesteld is. Luc Martens, afdelingshoofd kindertandheelkunde UGent, onderzocht 25 jongeren van 14 jaar. De conclusies waren niet zo fijn.

Kindersculpturen Sint-Niklaaskerk

De veelkleurige binnenafwerking van de bovenbouw van de Sint-Niklaaskerk nadert zijn voltooiing. Op alle sluitstenen van de kruisgewelven ontbreken vandaag gesculpteerde ornamenten. In plaats van heuse nieuwe beeldhouwwerken te laten aanmaken verkoos de werfcommissie veelkleurige sculpturen te laten maken door schoolkinderen.

Leerlingen van het Sint-Barbaracollege, die jaarlijks een bezoek brengen aan de restauratiewerf, gingen vorig jaar meteen de uitdaging aan. Omdat de historische gewelven een hemelgewelf (met sterren) zinnebeelden kozen zij voor vliegende objecten (vogels, ruimtetuigen...).

JRS, Hubeje en Haïti

Beste vriend,

De beelden die we zien en het nieuws dat we vernemen zijn zo schrijnend dat we niet onbewogen kunnen blijven.

Onze Missieprokuur biedt een eigen steunactie en mogelijkheid tot hulp aan. 

Missie-schoolcross 2009

Pagina's

Subscribe to Humaniora