Humaniora

Oratorium Juanelo in Delft en Gent

In het weekend van 24 en 25 april 2010 werd het oratorium Juanelo van Dirk Brossé uitgevoerd, de eerste keer zaterdag in Delft, de tweede keer zondag in Gent.

Concerten Gent en Delft Concerten Gent en Delft Concerten Gent en Delft Concerten Gent en Delft Concerten Gent en Delft

De samenwerking tussen de koren en orkesten van het Delftse Stanislascollege en het Sint-Barbaracollege (meer dan 220 musici op het podium!) leidde tot werkelijk grote kwaliteit. Zowel in Delft als in Gent reageerde de bomvolle kerk enthousiast en dankbaar op het buitengewone resultaat van deze muzikale samenwerking.

Belgian Chocolate

Het leerlingentoneel heeft op onze school een heel lange traditie. Het stuk van dit jaar, Belgian Chocolate, is gebaseerd op een reeks getuigenissen van vluchtelingen die in België asiel hebben aangevraagd en daarvoor allerlei procedures moeten doorlopen. Het is een intieme vertelling geworden met acht vertellers over mensen die na allerlei beangstigende ervaringen proberen een nieuw leven op te bouwen in ons land en daarbij geconfronteerd worden met talrijke hindernissen.

Belgian Chocolate Belgian Chocolate Belgian Chocolate Belgian Chocolate Belgian Chocolate

Scheve Tafel

Op donderdag 18 maart 2010 was het in de leerlingenrefter nog drukker dan anders. Meer dan 800 leerlingen namen deel aan een solidariteitsmaaltijd met de vreemde naam 'Scheve Tafel'. Het principe is eenvoudig: alle deelnemende leerlingen betalen de prijs van een warme maaltijd, maar het lot bepaalt welk middagmaal ze krijgen:

100 dagen 2010

Retoricabal 2010

Ook getest op mensen: tanderosie

Frisdranken en zure snoepen zorgen ervoor dat steeds meer jongeren met onherstelbaar beschadigd tandglazuur zitten.

Het één-programma Ook getest op mensen kwam kijken of het op het Sint-Barbaracollege ook zo erg gesteld is. Luc Martens, afdelingshoofd kindertandheelkunde UGent, onderzocht 25 jongeren van 14 jaar. De conclusies waren niet zo fijn.

Kindersculpturen Sint-Niklaaskerk

De veelkleurige binnenafwerking van de bovenbouw van de Sint-Niklaaskerk nadert zijn voltooiing. Op alle sluitstenen van de kruisgewelven ontbreken vandaag gesculpteerde ornamenten. In plaats van heuse nieuwe beeldhouwwerken te laten aanmaken verkoos de werfcommissie veelkleurige sculpturen te laten maken door schoolkinderen.

Leerlingen van het Sint-Barbaracollege, die jaarlijks een bezoek brengen aan de restauratiewerf, gingen vorig jaar meteen de uitdaging aan. Omdat de historische gewelven een hemelgewelf (met sterren) zinnebeelden kozen zij voor vliegende objecten (vogels, ruimtetuigen...).

JRS, Hubeje en Haïti

Beste vriend,

De beelden die we zien en het nieuws dat we vernemen zijn zo schrijnend dat we niet onbewogen kunnen blijven.

Onze Missieprokuur biedt een eigen steunactie en mogelijkheid tot hulp aan. 

Missie-schoolcross 2009

Bommeke

Bommeke, door SV uit Gent. De eerste aflevering verscheen in oktober 2009, en de laatste in oktober 2011. Meer weten over Bommeke en zijn auteur?

Resultaten Toelatingsexamen Arts / Tandarts 2009

Van onze school slaagden volgende leerlingen voor de toelatingsproef Arts en Tandarts:

Sint-Barbara en PISA

Het PISA-project (Program for International Student Assessment) meet elke 3 jaar (begin vanaf 2000) de leerprestaties van 15-jarigen in Vlaanderen en de wereld inzake leesvaardigheid, en wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid.

Vlaamse jongeren horen bij de besten van de wereld op het vlak van leesvaardigheid en wiskundige geletterdheid, en bij de subtop voor wetenschappelijke geletterdheid.

Proclamatie 2008-2009

Wijn voor hoop

Wanneer een kind tot de leeftijd van 16 jaar getroffen wordt door een ernstige ziekte of ongeval, houdt de specifieke medische behandeling op bij ontslag uit het ziekenhuis. Dan volgt vaak een nieuwe uitdaging: een soms zware revalidatie in het kinderrevalidatiecentrum, gevestigd op de campus van het Universitair Ziekenhuis te Gent.

Helaas hebben sommige ouders onvoldoende middelen om de daaraan verbonden kosten te dragen en zijn de middelen van het centrum te beperkt om volledig naar behoren te kunnen functioneren.

Pagina's

Subscribe to Humaniora