Humaniora

100 dagen 2010

Retoricabal 2010

Ook getest op mensen: tanderosie

Frisdranken en zure snoepen zorgen ervoor dat steeds meer jongeren met onherstelbaar beschadigd tandglazuur zitten.

Het één-programma Ook getest op mensen kwam kijken of het op het Sint-Barbaracollege ook zo erg gesteld is. Luc Martens, afdelingshoofd kindertandheelkunde UGent, onderzocht 25 jongeren van 14 jaar. De conclusies waren niet zo fijn.

Kindersculpturen Sint-Niklaaskerk

De veelkleurige binnenafwerking van de bovenbouw van de Sint-Niklaaskerk nadert zijn voltooiing. Op alle sluitstenen van de kruisgewelven ontbreken vandaag gesculpteerde ornamenten. In plaats van heuse nieuwe beeldhouwwerken te laten aanmaken verkoos de werfcommissie veelkleurige sculpturen te laten maken door schoolkinderen.

Leerlingen van het Sint-Barbaracollege, die jaarlijks een bezoek brengen aan de restauratiewerf, gingen vorig jaar meteen de uitdaging aan. Omdat de historische gewelven een hemelgewelf (met sterren) zinnebeelden kozen zij voor vliegende objecten (vogels, ruimtetuigen...).

JRS, Hubeje en Haïti

Beste vriend,

De beelden die we zien en het nieuws dat we vernemen zijn zo schrijnend dat we niet onbewogen kunnen blijven.

Onze Missieprokuur biedt een eigen steunactie en mogelijkheid tot hulp aan. 

Missie-schoolcross 2009

Bommeke

Bommeke, door SV uit Gent. De eerste aflevering verscheen in oktober 2009, en de laatste in oktober 2011. Meer weten over Bommeke en zijn auteur?

Resultaten Toelatingsexamen Arts / Tandarts 2009

Van onze school slaagden volgende leerlingen voor de toelatingsproef Arts en Tandarts:

Sint-Barbara en PISA

Het PISA-project (Program for International Student Assessment) meet elke 3 jaar (begin vanaf 2000) de leerprestaties van 15-jarigen in Vlaanderen en de wereld inzake leesvaardigheid, en wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid.

Vlaamse jongeren horen bij de besten van de wereld op het vlak van leesvaardigheid en wiskundige geletterdheid, en bij de subtop voor wetenschappelijke geletterdheid.

Proclamatie 2008-2009

Wijn voor hoop

Wanneer een kind tot de leeftijd van 16 jaar getroffen wordt door een ernstige ziekte of ongeval, houdt de specifieke medische behandeling op bij ontslag uit het ziekenhuis. Dan volgt vaak een nieuwe uitdaging: een soms zware revalidatie in het kinderrevalidatiecentrum, gevestigd op de campus van het Universitair Ziekenhuis te Gent.

Helaas hebben sommige ouders onvoldoende middelen om de daaraan verbonden kosten te dragen en zijn de middelen van het centrum te beperkt om volledig naar behoren te kunnen functioneren.

Vijf jaar vijfdesjaarsuitwisseling Gent-Barcelona

Hoe het begon: met een algemene vergadering waarbij de directeur een overzicht gaf van alle jezuïetencolleges in Europa; een idee, veel 'goesting', een mail met een schets, een plan en de keuze voor een 'warm' land. 30 jezuïetencolleges in Spanje, mmm, het kon en mocht niet mislukken… Barcelona reageerde en na 10 maanden volgde de eerste uitwisseling. Spanning troef. Leerlingen werden uitgedaagd om 5 dagen een programma in het Engels te verzorgen. En dan, het bezoek aan Barcelona, de stad van Gaudi, de Olympische Spelen en ja, natuurlijk FC Barcelona.

Schoolfeest 2009

50 jaar moedervereniging

Havenbezoek eerstejaars

Het havengebied ligt slechts op enkele kilometers van het stadscentrum en toch is het er zo anders. Van onze gids hoorden we dat er 66.000 mensen in en rond de haven tewerkgesteld zijn. De Gentse haven is gekend voor zijn reuzengrote silo's en zijn autoassemblagebedrijf.

Havenbezoek 30 april 2009 Havenbezoek 30 april 2009 Havenbezoek 30 april 2009 Havenbezoek 30 april 2009 Havenbezoek 30 april 2009

Refugoose

Schooljaar 2008-2009, alle vierdejaars doorlopen een 'traject over vluchtelingen en vluchtelingenproblematiek'. De inleiding gebeurt via de film 'Los' naar het werk van Tom Naegels. Voor- en nabespreking brengt de leerlingen dichter bij de problemen van immigranten en vluchtelingen. Een uurtje onderdompeling in refugee-problemen en -toestanden wordt gevolgd door het voorbereiden van de komst van een levensechte vluchteling. Elke klasgroep ontvangt een Congolees, Iranees, Ecuadoriaan of Kazach.

Scheve tafel 2009

Bart Peeters zingt : Ik wil groot zijn in iets kleins. 790 leerlingen van Sint-Barbara hebben op donderdag 19 maart 2009 bewezen dat zij daartoe in staat zijn. De ‘scheve tafel’ symboliseert de ongelijke verdeling van rijkdom en kansen tussen Noord en Zuid. Met onze solidaire dag hebben wij die verhouding niet rechtgetrokken, maar bouwen we verder mee aan een rechtvaardige wereld. De opbrengst gaat naar het vierdewereldproject in de Bloemekenswijk.

Pagina's

Subscribe to Humaniora