Brieven en mededelingen

Hier vind je alle brieven en mededelingen die de school met de leerlingen meegeeft. 

Verslag raad van bestuur oudervereniging 5 september 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Arnd Nelde, Christophe Tuypens, Yves Crevecoeur,  Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland, Cristina Miranda Gozalvez, Hélène Van Hoorebeke, Aagje Van Walleghem en Karen Broeckx

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert
Verontschuldigd: Vic De Jaegher, Steven Maertens, Katrien Cammers, Jessy De Block

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2. Vorderingen van de werkgroepen en Algemene Vergadering

Wijndegustatie

2017 wijndegustatieBeste wijnliefhebbende (groot)ouders,oud-leerlingen,collega’s en vrienden van het college,

We nodigen u van harte uit op onze 9de wijnproeverij op zaterdag 14 oktober 2017. We bouwen verder op het grote succes van voorgaande schooljaren.

Leerlingenkastjes : gebruikersreglement

Na overleg met en goedkeuring van de schoolraad (zie schoolreglement 3.1.8.4 en bijlage 8 schoolkosten) en leerlingenraad kunnen alle leerlingen op onze school , als ze dat wensen, een individueel afsluitbaar kastje ter beschikking krijgen. 

Informatie omtrent avondstudie

Beste ouders,

Vanaf maandag 4 september kunnen de leerlingen elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op school de avondstudie volgen. Wie zich inschrijft voor de studie (via de inlichtingsfiche) doet dat automatisch voor een volledig schooljaar. Uitschrijven kan enkel in de eerste week na een schoolvakantie. De kosten (cfr. schoolreglement) worden via de schoolrekening verrekend. Om 16u10 kunnen de leerlingen eventueel een vieruurtje nemen (behalve op vrijdag).

Boekenlijsten en -verkoop

Bericht aan de ouders en de leerlingen i.v.m. de schoolboeken.

Alle info over de proefwerken juni 2017

Geachte ouder,
Beste Leerling,

Op onderstaande links vindt u alle nodige informatie over de examens, namiddagstudie met inschrijfstrook en ook de proefwerkroosters.  Graag verwijzen we met deze link naar enkele studietips die onze leerlingen kunnen gebruiken tijdens deze intensieve periode. Veel succes aan alle leerlingen met de laatste examenreeks van dit schooljaar!

Proefwerkmededelingen:

Pagina's

Subscribe to Brieven en mededelingen