Brieven en mededelingen

Hier vind je alle brieven en mededelingen die de school met de leerlingen meegeeft. 

Fietsers in de bloemetjes!

Beste leerlingen, ouders en collega's,

De veiligste school in het hart van Gent

Onze school in een verkeersvrije straat

Met een aantal veranderingen in de verkeerssituatie wil het stadsbestuur een gezellig en veilig centrum creëren. Een speerpunt daarbij is het uitbreiden van de autovrije zone. De helft van de Savaanstraat komt in zo'n zone, omdat vele straten tussen het centrum en de Heuvelpoort autovrij worden. Alleen voertuigen met een vergunning worden toegelaten.

Openschooldag - humaniora

OpenschooldagIedereen is van harte uitgenodigd op onze openschooldag van zaterdag 13 mei 2017.   Het programma van onze openschooldag start in de namiddag, van 13u30 tot 18u00, waar het klassieke informatiegedeelte doorgaat en de school haar werking voorstelt.

Schoolschaak-kampioenschap

Geachte ouders, 
Beste leerling,

Dagen zonder vlees

Beste leerling,
Beste ouder,

Proefwerkenperiode eerste- en tweede graad Pasen 2017

Geachte ouder,
Beste Leerling,

Op onderstaande links vindt u de examenroosters per leerjaar terug.  Graag verwijzen we met ook naar enkele studietips die onze leerlingen kunnen gebruiken tijdens deze proefwerkenperiode. 

Retoricabal

Geachte heer/mevrouw,
Beste leerling,

Op vrijdagavond 27 januari vindt het retoricabal van onze school plaats in de Vooruit in Gent. We kijken met graagte uit naar dit evenement.

Zoals elk jaar wordt de organisatie van het retoricabal minutieus voorbereid door een groep zesdejaars. Die worden daarin bijgestaan door enkele leerkrachten en leden van de Oudervereniging. We herinneren er ook aan dat de opbrengst van het retoricabal wordt geschonken aan enkele goede doelen en aan een schoolproject. De leerlingen van het balcomité beslissen daar mee zelf over.

Voorrangsperiode inschrijvingen

Aan de ouders van onze humanioraleerlingen
Aan het personeel van het Sint-Barbaracollege
Betreft: inschrijvingsmodaliteiten voor het eerste jaar van onze humaniora – 2017-2018

Geachte Heer / Mevrouw,

Aankondiging Ignatius-avond

Beste ouders,

Met deze brief nodigen wij u uit voor de komende Ignatiusavond van donderdag 2 februari 2017. Ignatiusavonden bieden de kans aan ouders om het gedachtengoed dat aan de basis ligt van de ignatiaanse scholen beter te leren kennen.

Mobiliteit Stad Gent

Geachte ouders, 
Beste leerlingen,

onderstaand bericht ontvingen wij van de dienst Mobiliteit - Gent:

Alle afspraken omtrent de volgende fase in de werken rond  BraVoKo (vernieuwung Brabantdam, Vogelmarkt en Kouter) zijn opgemaakt.We brengen jullie nu reeds op de hoogte zodat jullie tijdig alle voorbereidingen kunnen treffen.

Fase 7

Wanneer: aanvang 10/01/2017
Wat: afsluiten kruispunt Kortedagsteeg x Brabantdam voor alle verkeer (behalve voetgangers en afgestapte fietsers)

Pagina's

Subscribe to Brieven en mededelingen