Verslagen schoolraad

Verslag schoolraad 20 mei 2019

Aanwezig:  personeel:   dhr. P. Ascoop,  dhr. K. Ysebaert ouders:   dhr. C. Tuypens  lokale gemeenschap:  dhr. A. Despiegeleer, mevr. Karakaya,  dhr. J. Van Hoorde voorzitter :    dhr. G. Vermeulen Leerlingen :   F. Verstraete (voorzitter leerlingenraad), D. Willocq afgevaardigde I.M:  dhr. G. Dalcq secretaris  dhr K. Ysebaert  
 
Verontschuldigd: mevr. I Bracke, mevr. P. Lataer, dhr. S. Maertens, dhr. B. Van Vlem 
 
1. Eventuele toevoeging bijkomende agendapunten : 
 

Verslag schoolraad 21 januari 2019

Aanwezig:

  • personeel: mevr. I Bracke, dhr. P Ascoop, dhr. K. Ysebaert
  • ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens
  • lokale gemeenschap: dhr Jo van Hoorde
  • Leerlingen : F. Verstraete (voorzitter),  D. Willocq
  • afgevaardigde I.M: dhr. G. Dalcq
  • secretaris: mevr. P. Lataer
  • voorzitter : dhr. G. Vermeulen
  • Verontschuldigd:dhr. A. Despiegeleer

 

Verslag schoolraad 25 mei 2018

Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving inzake privacy, wordt de volgende tekst opgenomen in het schoolreglement :

Privacy

Verslag schoolraad 14 mei 2018

Aanwezig:

personeel:                    dhr. Ascoop, mevr. I Bracke, dhr. Ysebaert

ouders:                         dhr. C. Tuypens

lokale gemeenschap:     dhr. A. Despiegeleer, Mevr. S. Karakaya , dhr. J. Van Hoorde

Leerlingen :                  A. Vandeputte

afgevaardigde I.M:       dhr. G. Dalcq

Voorzitter                    dhr. G. Vermeulen

secretaris                     mevr. P. Lataer

 

Verontschuldigd:     dhr. S. Maertens , dhr. B. Van Vlem

 

 

Verslag schoolraad 22 mei 2017

Aanwezig:

personeel:Mevr. V. De Grave, dhr. K. Ysebaert
ouders: Dhr. S. Maertens
lokale gemeenschap:Mevr. S. Karakaya, dhr. J. Van Hoorde, dhr. G. Vermeulen, voorzitter,
Leerlingen :W. Verstraete (voorzitter) , L. Plasschaert
afgevaardigde I.M:  
secretaris: mevr. P. Lataer

Verontschuldigd: dhr. Brabant, dhr. C. Tuypens, dhr. D. Van Hijfte, dhr. B. Van Vlem,R. Van Tilburgh
Uitgenodigd :      dhr. G. Dalcq, algemeen directeur ad interim

Verslag schoolraad 23 januari 2017

VERSLAG VAN DE VERGADERING 23 januari 2017 
 
Aanwezig:  personeel:   dhr. D. Van Hijfte, dhr. K. Ysebaert ouders:   dhr. C. Tuypens  lokale gemeenschap:  Dhr. P. Verly , dhr. G. Vermeulen, voorzitter,  Leerlingen :   W. Verstraete (voorzitter) , L. Plasschaert, R. Van Tilburgh afgevaardigde I.M:  geen (niet nodig wegens geen punten van overleg) secretaris  mevr. P. Lataer 
 
Verontschuldigd:   dhr. C. Brabant, dhr. P. De Cordier, dhr. S. Maertens ,mevr. I. Van Craen, dhr. B. Van Vlem   
 

Verslag schoolraad 10 oktober 2016

Aanwezig:
personeel:mevr. P. Bouckenooghe, dhr. D. Van Hijfte, dhr. K. Ysebaert
ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens
lokale gemeenschap: Dhr P. Verly , dhr. G. Vermeulen, voorzitter,
Leerlingen:W. Verstraete (voorzitter), L. Plasschaert, R. Van Tilburgh
afgevaardigde I.M:
secretaris mvr. P. Lataer
 
Verontschuldigd: dhr. Brabant, dhr. P. De Cordier, dhr. B. Van Vlem  
 

Verslag schoolraad 30 mei 2016

Aanwezig: 
personeel: mevr. I. Van Craen , dhr. D. Van Hijfte
ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens
lokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen, voorzitter
Leerlingen : P. Bruneel (voorzitter leerlingenraad)

Verslag vergadering 11 mei 2015

Aanwezig:               personeel:, dhr. D. Van Hijfte      

                              ouders: Dhr. S. Maertens

                              lokale gemeenschap: dhr. Ph. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                              dhr. C. Brabant, afgevaardigde schoolbestuur (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.

Verslag vergadering 21 mei 2015

Aanwezig:

Personeel

mevr. I. Van Craen, dhr. D. Van Hijfte

 

Ouders:

dhr. S. Maertens

 

Lokale gemeenschap:

Verslag vergadering 21 mei 2015

Aanwezig:

Personeel

mevr. I. Van Craen, dhr. D. Van Hijfte

 

Ouders:

dhr. S. Maertens

 

Lokale gemeenschap:

Verslag vergadering 26 januari 2015

VERSLAG VAN DE VERGADERING

26 januari 2015

Aanwezig: Personeel:  mevr. I. Van Craen, dhr. D. Van Hijfte

                 Ouders: dhr. S. Maertens

                 Lokale gemeenschap: dhr P. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                              dhr. C. Brabant, afgevaardigde I.M. (voor de punten van overleg),

                              mevr. P. Lataer, secretaris.

Verslag vergadering 20 oktober 2014

VERSLAG VAN DE VERGADERING

20 oktober 2014

Aanwezig:              personeel:  dhr. J. Rombaut

                              ouders: dhr. A. Nelde , mevr. Pattyn

                              lokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                                  dhr. C. Brabant, afgevaardigde I.M. (voor de punten van overleg)

                                  mevr. P. Lataer, secretaris.

Verslag elektronische vergadering 30 september 2014

ONTWERPVERSLAG VAN DE VERGADERING

elektronisch gehouden op 30 september 2014

 

 

1 Advies wijziging deliberatiecriteria Latijn/Grieks tweede graad

 

Aanleiding : De collega’s die Latijn en Grieks onderwijzen hebben voorgesteld om de deliberatiecriteria aan te passen voor hun vak voor de tweede graad (eerste en tweede jaar).

“Over het tweede semester” moet worden vervangen door “over het jaar”

Pagina's

Subscribe to Verslagen schoolraad