Schoolraad

Verslag schoolraad 10 oktober 2016

Aanwezig:
personeel:mevr. P. Bouckenooghe, dhr. D. Van Hijfte, dhr. K. Ysebaert
ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens
lokale gemeenschap: Dhr P. Verly , dhr. G. Vermeulen, voorzitter,
Leerlingen:W. Verstraete (voorzitter), L. Plasschaert, R. Van Tilburgh
afgevaardigde I.M:
secretaris mvr. P. Lataer
 
Verontschuldigd: dhr. Brabant, dhr. P. De Cordier, dhr. B. Van Vlem  
 

Verslag schoolraad 30 mei 2016

Aanwezig: 
personeel: mevr. I. Van Craen , dhr. D. Van Hijfte
ouders: dhr. S. Maertens, dhr. C. Tuypens
lokale gemeenschap: dhr. G. Vermeulen, voorzitter
Leerlingen : P. Bruneel (voorzitter leerlingenraad)

Verslag vergadering 11 mei 2015

Aanwezig:               personeel:, dhr. D. Van Hijfte      

                              ouders: Dhr. S. Maertens

                              lokale gemeenschap: dhr. Ph. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                              dhr. C. Brabant, afgevaardigde schoolbestuur (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.

Verslag schoolraad: 8 oktober 2012

Aanwezig:              

  • personeel:  dhr F. Van Heddeghem, dhr. D. Van Hijfte
  • ouders: mevr. L. Storme - Vanschoubroeck , mevr Derveaux – Van Garsse, dhr Maertens
  • lokale gemeenschap:, dhr. G. Vermeulen, voorzitter
  • dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
  • Leerlingen : Gilles Delporte, Hendrik Taelman, Charlotte Holmens (voorzitter leerlingenraad)
  • Verontschuldigd:   mevr. P. Bouckenooghe, dhr. De Cordier

 

Verslag schoolraad 14 mei 2012

VERSLAG VAN DE VERGADERING 14 mei  2012

Aanwezig:              personeel:  mevr. P. Bouckenooghe

                              ouders: mevr. L. Storme  

                              lokale gemeenschap: dhr. De Cordier , dhr. G. Vermeulen, voorzitter

                              dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.

Verslag schoolraad 23 januari 2012

VERSLAG VAN DE VERGADERING
23 januari 2012

Aanwezig:  personeel: dhr. D. Van Hijfte ; mevr. P. Bouckenooghe
ouders: mevr. Benedicte Derveaux, dhr Frank Raat
lokale gemeenschap:, dhr. De Cordier , dhr. G. Vermeulen, voorzitter
dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
Leerlingen : Marie-monique Franssen, Caroline Hutsebaut, Stéphanie De Man (voorzitter leerlingenraad)
Verontschuldigd: Dhr F. Van Heddeghem, dhr. D. Barbaix; mevr. L. Storme

 

Verslag schoolraad 9 mei 2011

Toelichting verslag medezeggenschapscollege Edith Stein - criteria aanwending lestijden 2011-2012 - resultaten bevraging derdejaars en leraars ivm pauze tussen twee examens - wijziging schoolreglement humaniora - schooltarieven 2010-2011 basisschool - bespreking oriëntatienota hervorming secundair onderwijs - vergaderdata schoolraad humaniora 2011-2012.

Verslag schoolraad 09 mei 2011

VERSLAG VAN DE VERGADERING
9 mei  2011

Aanwezig:     personeel:    dhr. D. Van Hijfte
    ouders:  mevr. L. Feremans, mevr. M.-L. Krekels
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix , dhr. De Cordier , dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
    Leerlingen : A. De Sutter (5ejaar)
Verontschuldigd:    mevr. L. Storme , mevr. P. Bouckenooghe, Dhr F. Van Heddeghem,
    Anthony Spaas, Tomas Castro


 

verslag schoolraad 17 januari 2011

VERSLAG VAN DE VERGADERING
17 januari 2011

Aanwezig:     personeel:    mevr. P. Bouckenooghe
    ouders:  mevr. L. Feremans, mevr. M.-L. Krekels
    lokale gemeenschap: dhr. De Cordier , dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
    Leerlingen : F. Claeys, D. Vandewalle allebei 6ejaars, A. De Sutter (5ejaar)
Verontschuldigd:    mevr. L. Storme ,dhr. D. Barbaix, dhr. D. Van Hijfte, Dhr F. Van Heddeghem

Verslag 04 oktober 2010

VERSLAG VAN DE VERGADERING
4 oktober 2010

Aanwezig:     personeel:    mevr. P. Bouckenooghe
    ouders:  mevr. L. Feremans, mevr. M.-L. Krekels, mevr. L. Storme
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix, , dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
    Leerlingen: A. Spaas, T.  Castro, A. De Sutter (5ejaars)
Verontschuldigd:    dhr. De Cordier , dhr. D. Vanhyfte, Dhr F. Van Heddeghem

- Verwelkoming van de nieuwe leerlingen door de voorzitter

Verslag schoolraad 17 mei 2010

VERSLAG VAN DE VERGADERING
17 mei  2010

Aanwezig:     personeel: dhr. D.Van Hijfte
     ouders: mevr. L.Feremans, mevr M.L. Krekels
leerlingen: Eduard Vander Cruysse, An-Sofie Vanhulle (vertegenwoordigd door Louis-Cédric Haverbeke)
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix, dhr. G. Vermeulen, voorzitter
dhr. P. Vinck, directeur, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg)
    mevr. P. Lataer, secretaris.
Verontschuldigd: mevr. Bouckenooghe, dhr. Decordier, M. Krekels, dhr. F.Van Heddeghem

Verslag schoolraad 25 januari 2010

VERSLAG VAN DE VERGADERING
25 januari  2010

Aanwezig:     personeel:    mevr. P. Bouckenooghe, Dhr F. Van Heddeghem
    ouders:  mevr. L. Feremans, mevr. L. Storme
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix, dhr. De Cordier, dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    leerlingen : An-Sofie Vanhulle, Morgan Krekels ,Eduard Van der Cruysse
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
Verontschuldigd:    dhr. D. Vanhyfte

Verslag schoolraad 28 september 2009

VERSLAG VAN DE VERGADERING
28 september 2009

Aanwezig:     personeel:    mevr. P. Bouckenooghe, Dhr F. Van Heddeghem; dhr. D. Vanhyfte
    ouders:  mevr. L. Feremans
    lokale gemeenschap: dhr. D. Barbaix, dhr. De Cordier, dhr. G. Vermeulen, voorzitter
    dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
Verontschuldigd:    mevr. L. Storme

- Verwelkoming van de nieuwe leerlingen door de voorzitter
- Inleiding door de voorzitter :
° basisschool en humaniora vergaderen samen

Subscribe to Schoolraad