Pisa-resultaten

Pisa-onderzoek 2018

PISA-onderzoek: Sint-Barbara deed het uitstekend

In de week van 5 december 2011 hebben we de definitieve feedback gekregen van het PISA-onderzoek van de OESO waaraan onze school in de periode april-mei 2009 heeft deelgenomen. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het onderzoek van de OESO meet de leerprestaties van 15-jarigen in de geïndustrialiseerde landen; het werd voor het eerst uitgevoerd in 2000 en wordt om de drie jaar herhaald. In elke cyclus worden dezelfde drie domeinen onderzocht: leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid.

Sint-Barbara en PISA

Het PISA-project (Program for International Student Assessment) meet elke 3 jaar (begin vanaf 2000) de leerprestaties van 15-jarigen in Vlaanderen en de wereld inzake leesvaardigheid, en wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid.

Vlaamse jongeren horen bij de besten van de wereld op het vlak van leesvaardigheid en wiskundige geletterdheid, en bij de subtop voor wetenschappelijke geletterdheid.

Subscribe to Pisa-resultaten