Humaniora

Internen Tweede Graad Sint-Barbara veroveren De Refuge

Internen Tweede Graad Sint-Barbara veroveren De Refuge – Franky Van Driessche – 08/02/2012

Examenrooster Pasen 2012

De examenroosters voor het tweede trimester zijn beschikbaar in afdrukbaar formaat.  We wensen onze leerlingen alvast veel succes met de voorbereiding en met het afleggen van de examens.

examenrooster eerste jaar

YES-project

YES Project voor tweedejaarsleerlingen

Uit enkele bilaterale sportieve uitwisselingsprojecten is het YES project ontstaan met als partnerscholen: Leone XIII (Milaan) en Sant Ignasi Sarrià (Barcelona). YES staat voor Young European Students. Elk jaar wordt in de drie scholen simultaan een project georganiseerd  waarbij telkens 10 of 12 leerlingen van elke school betrokken zijn.

Valentijnsactie

valentijnsactie5ECMT en 5 ECWI organiseren, in samenwerking met de leerlingenraad, een hele leuke actie ten voordele van het missieproject: bestel een tulp op dinsdag 7 of donderdag 9 februari 2012, en zij zorgen ervoor dat de tulp op Valentijnsdag bij de juiste persoon terechtkomt!

Koor - en orkest weekend januari 2012

Onze koor - en orkestleden gingen in het weekend van 13 tot 15 januari 2012 op weekend naar Dworp.

 

Repeteren, repeteren
wie zijn best doet zal het leren

Jong en oud musiceren gemotiveerd
(en) er wordt veel van en aan elkaar geleerd

Tussendoor gaan we in het bos een frisse neus halen
om onze gedachten eens van de partituren af te laten dwalen

's Avonds deden we een quiz met onze nieuwe kameraden
oom dan 's nachts de batterijen weer helemaal op te laden

SID-in beurs voor leerlingen van de derde graad

Op het einde van de derde graad staan onze leerlingen voor een belangrijke keuze die een blijvende invloed heeft op de rest van zijn/haar leven. Hij/zij kan heel veel wegen uit en kiezen gaat beter als je over goede informatie beschikt. In het kader daarvan bezorgen wij u de uitnodiging voor een individueel bezoek aan de SID-in (Studie-informatiedagen) Oost-Vlaanderen op zaterdag 28 januari 2012 in Flanders Expo (HAL 1), Maaltekouter 1 in Gent.

Wat voor onderwijs willen we?

Boven de scène van de theaterzaal Vooruit prijkt de spreuk "Kunst veredelt". De bedoeling van het voormalige socialistische cultuurpaleis werd hiermee perfect samengevat: de schoonheid van de kunsten zou de arbeiders uiteindelijk ook cultureel verheffen. Politieke emancipatie en materiële welvaart waren niet het enige doel van het socialisme. En dus moest het cultuurpaleis ook zelf luxe en kwaliteit uitstralen: schoonheid als middel om de maatschappij te verbeteren.

Kerstbezinning

Leerlingen krijgen op het einde van het eerste trimester de kans om deel te nemen aan een bezinningsmoment dat verzorgd wordt door tal van leerkrachten en leerlingen.  De bezinningsteksten werden dit jaar geschreven door leerlingen uit het vierde jaar.  Deze teksten waren heel pakkend en werden muzikaal omkaderd door het leerlingenkoor en –orkest "Anima Perla Musica" dat voor de gelegenheid versterkt was door leerkrachten.

PISA-onderzoek: Sint-Barbara deed het uitstekend

In de week van 5 december 2011 hebben we de definitieve feedback gekregen van het PISA-onderzoek van de OESO waaraan onze school in de periode april-mei 2009 heeft deelgenomen. PISA staat voor Programme for International Student Assessment. Het onderzoek van de OESO meet de leerprestaties van 15-jarigen in de geïndustrialiseerde landen; het werd voor het eerst uitgevoerd in 2000 en wordt om de drie jaar herhaald. In elke cyclus worden dezelfde drie domeinen onderzocht: leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid.

Kerstactie Bloemekenswijk

Aan alle ouders van de humaniora

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een kerstactie willen we net als vorige jaren graag een beroep doen op uw vrijgevigheid om een aantal arme mensen in Gent op een heel concrete manier te helpen.

Verbouwingen half november

Nu de ondersteuningselementen verdwenen zijn, krijgt men een goed zicht op het volume van de sportzaal basisschool.
Op de site parking is de wapening klaar voor de waterreservoirs. Ook het metselwerk schiet goed op dankzij het goede weer.

 

Brief examenstudie 1e trimester

Hier kunt u de brief (met bijhorende inschrijvingsstrook) downloaden in een afdrukbaar formaat.

Dit werd samen met het examenrooster reeds meegegeven met de leerlingen.

 

Brief examenstudie 1e jaar

Brief examenstudie 2e jaar

Verbouwingen begin november

Op de basisschool worden de klaslokalen nu stilaan goed zichtbaar.  Het dak van de sportzaal werd gebetonneerd zodat nu ook een indruk kan verkregen worden van de toekomstige bovenspeelplaats.
Op de site parking is de bedrijvigheid ook toegenomen: vooraan wordt de vloerplaat van de put gegoten die o.a. een groot waterreservoir zal bevatten. Muren worden volop geïsoleerd en opgemetst.

Examenrooster december 2011

De examenroosters voor het eerste semester zijn beschikbaar in afdrukbaar formaat.  We wensen onze leerlingen alvast veel succes met de voorbereiding en met het afleggen van de examens.

examenrooster eerste jaar

Bommeke: einde

Onlang verscheen de laatste aflevering van Bommeke. Die strip verscheen voor het eerst op de website van Sint-Barbara in oktober 2009, maar wie of wat of hoe, dat was niet zo duidelijk. Hoog tijd om de persoon achter Bommeke, ene SV uit Gent, aan de tand te voelen!

Bommeke verschijnt al een tijd op de website van de school. Hoe komt dat? Was het jouw idee, of heeft iemand je aangesproken?

ICT :Veiligheid en netiquette (presentatie door Filip Bourgeois)

In het kader van het ICT-project was er op vrijdag 14 oktober 2011 voor alle eerstejaars een presentatie met als onderwerp "Veiligheid en netiquette".

Filip Bourgeois zorgde voor een boeiende uiteenzetting waarbij heel wat nuttige en praktijkgerichte onderwerpen aan bod kwamen (o.a.: cyberpesten, sociale netwerksites, zoekrobotten, sms'en,...).

Enkele reacties van onze eerstejaars:

"Heel interessant. Heel wat dingen geleerd over de veiligheid van facebook"

Xanten: studiereis tweedejaars

Alle tweedejaars trokken op 13 en 14 oktober 2011 op studiereis naar Xanten en de Hoge Veluwe...

Xanten Xanten Xanten Xanten Xanten

Bewust kiezen na het 6e jaar: wegwijs in het hoger onderwijs

Geachte heer/mevrouw
Beste leerling,

De scholengemeenschap Edith Stein organiseert elk jaar voor de leerlingen van het laatste jaar en voor hun ouders een informatieavond in het kader van de voorbereiding op verdere studies.

Wij nodigen u hiervoor graag uit.

De heer Geert Schacht (Universiteit Gent) legt in zijn voordracht de nadruk op het belang van een doordachte studiekeuze en studeren aan de universiteit. De heer Guido Galle (Arteveldehogeschool) geeft uitleg over studeren aan een hogeschool.

Sint-Barbaracollege evacueert voor brandoefening

Maandag 10 oktober 2011 omstreeks 9u20 was er een brandoefening op de humaniora.

Vroeger verzamelden we voor dergelijke oefeningen op de speelplaats van de basisschool, maar omdat daar nu volop verbouwingen aan de gang zijn, evacueerden we een kleine 900 leerlingen en personeel via de Sint-Barbarastraat en de Ketelvest langs de Opera naar de Kouter.

Het Nieuwsblad was ook van de partij, klik hier om doorverwezen te worden naar het artikel.

Koor- en orkestweekend: enkele sfeerbeelden!

Sfeerbeelden van het koor- en orkestweekend.

Koorweekend 2011 2012 Koorweekend 2011 2012 Koorweekend 2011 2012 Koorweekend 2011 2012 Koorweekend 2011 2012

Pagina's

Subscribe to Humaniora