Humaniora

Resultaten van het toelatingsexamen arts/tandarts 2013

Van onze 127 zesdejaars namen 24 leerlingen deel aan de eerste zittijd in juli én (indien ze niet waren geslaagd in juli) aan de tweede zittijd in augustus. Zestien leerlingen slaagden voor de toelatingsproef Arts en Tandarts:
 
6GRWE     Korneel Van Neste
6GRWI8    Pieter-Jan De Mulder
6LAWE     Charlotte Holmens
6LAWI6    Ernest Schouppe

Brief moedervereniging

De eerste brief van de moedervereniging vindt u hier.

Onthaalnamiddag eerstejaars

Na een voormiddag met heel wat nieuwe afspraken, nieuwe gezichten en nieuwe ervaringen, mochten onze eerstejaars zich meteen ontspannen tijdens allerhande activiteiten.

Balspelen, hockey, een verkenning in de speelzaal en een eerste kennismaking met de werkgroep ECOLOGICA. Een geslaagde namiddag waarbij leerlingen de school én elkaar beter leerden kennen.

 

Een sfeerreportage vind je hier:

Internen Tweede Graad lanceren senioren in cyberspace

Als wij onze jongens de vraag stellen waar zij ooit hun oude dag willen doorbrengen dan leiden hun dromen naar het landgoed van Hugh Hefner of de stranden van de Iberische costa’s. Er is waarschijnlijk niemand te vinden die zichzelf spontaan een plaatsje in het rusthuis toewenst. Huize Avondrood, Het Tempelhof of Rayon de Soleil zijn dan ook geen hippe plaatsen waar senioren heupwiegend het leven uitzwaaien. We linken ze eerder aan kuchende burchten waar sanseveria’s de laatste hoop op zuurstof zijn. Of hebben we het fout en swingt er toch iets achter die duffe gevels?

Verslag vergadering 13 mei 2013

Aanwezig:

personeel: mevr. I. Van Craen
ouders: dhr. Ph. Delforge
lokale gemeenschap:, dhr. De Cordier , dhr Ph. Verly, dhr. G. Vermeulen, voorzitter dhr. P. Vinck, afgevaardigde-bestuurder I.M. (voor de punten van overleg), mevr. P. Lataer, secretaris.
Leerlingen : Gilles Delporte
Verontschuldigd:mevr. P. Bouckenooghe; dhr. D. Van Hijfte ; mevr. B. Derveaux ; mevr. L. Storme

OlympiadeSchool Natuurwetenschappen

2013 OlympiadeSchoolOp 25 mei werd in de Universiteitshal van de KULeuven de eindrangschikking bekendgemaakt van de finalisten van de Biologie Olympiade, de Chemie Olympiade en de Fysica Olympiade.

Enkele videofragmenten van een repetitie van Anima Perla Musica

Anima perla Musica repeteert elke dinsdag- en donderdagmiddag in onze muzenzaal. Hier alvast een eerste impressie.

Ilias en de Odyssee van Homeros op scène

Enkele enthousiaste Grieken uit het vijfde jaar hadden zin om fragmenten uit de Ilias en de Odyssee van Homeros op scène te brengen.  Ze bundelden hun krachten, en na een paar weken van dichterlijk geploeter en geschaaf, hadden ze hun vertalingen van enkele fragmenten klaar. Om de hele school warm te maken voor deze teksten, deden ze tijdens de middagpauze van 19 april een voordracht van een paar Griekse en Nederlandse stukjes uit de Ilias en de Odyssee.

Mare Liberum van Roel Van Oosten

IMG_9248Het Sint-Barbaracollege en het Stanislascollege uit Delft kunnen met trots terugblikken op een indrukwekkend muzikaal samenwerkingsverband.

Derdejaars naar Normandië

Naar jaarlijkse traditie gingen onze derdejaars van 6 tot 8 mei naar Normandië. Het mooie Honfleur, de eeuwenoude abdij van  Mont-Saint-Michel, het prachtige tapijt in Bayeux en de kathedraal van Rouen zijn maar enkele van de mooie dingen die we te zien kregen.

Aangevuld met enkele waardevolle locaties uit de Tweede Wereldoorlog (o.a. Point du hoc, Amerikaans en Duits kerkhof) werd dit een leerrijke, mooie en maar soms ook aangrijpende driedaagse.

Je vindt hier alvast enkele sfeerfoto's:

 

 

 

Sint-Barbara kaapt 3 prijzen weg in de Belgische kristalgroeiwedstrijd

Aan de Belgische Kristalgroeicompetitie, dit jaar voor de dertiende maal georganiseerd door het Nationaal Comité voor Kristallografie, namen 69 scholen deel. Voor de wedstrijd, die openstond voor alle leerlingen uit het secundair onderwijs, werden 177 kristallen ingezonden, waaruit de jury op basis van het gewicht, de vorm en de helderheid van elk kristal een tiental laureaten selecteerde. Tijdens de plechtige prijsuitreiking op 8 mei 2013 in het Paleis der Academiën te Brussel werden deze laureaten bekend gemaakt.

Openschooldag 27/04/13

Ondanks het zeer wisselvallige weer was er toch een leuke opkomst op onze jaarlijkse openschooldag.

Een sfeerfotoreportage vind je hier:

 

Uitwisselingsproject ART Barcelona - Gent

15 leerlingen van het 5e jaar namen van 18/04 tot 21/04 deel aan een uitwisselingsproject omtrent kunst met Sant-Ignasicollege uit Barcelona. We kregen van Hanne Van Steenbergen (5ECMT) volgend verslagje binnen:

9 leerlingen stapten in de voetsporen van Ignatius

Camino_Ignatiano__0731Op zaterdag 6 april vertrokken 9 leerlingen van het vierde jaar naar Noord-Spanje om er een week te pelgrimeren in de voetstappen van Ignatius. Mevr. Cauwels en mevr.

Leerling aan het woord: reflectie op haar sociale stage

"Het aanvaarden van tegenslagen als een handicap kan onmogelijk eenvoudig zijn. Ik herinner mij Emma, een meisje dat ik leerde kennen tijdens mijn sociale stage. Ze was lichamelijk gehandicapt maar mentaal functioneerde zij normaal. Emma was amper 10 jaar maar ik stond  telkens versteld van haar vrolijkheid en volwassenheid in het omgaan met haar beperking.

Open schooldag 27/04/2013

aff humaniora 2013

We nodigen iedereen van harte uit op onze open schooldag.

Programma:

Mare Liberum: zaterdag 20 april

Op zaterdag 13 april vond het eerste concert 'Mare Liberum' plaats in Delft. Na het repetitieweekend in Gent in januari was het een blij weerzien met de mensen van Delft. De sfeer zat erin, het concert was schitterend en indrukwekkend met meer dan 200 deelnemers op het podium. Afspraak op zaterdag 20 april voor de Gentse editie van Mare Liberum.

Alvast enkele foto's van het concert in Delft:

Leerlingentoneel: Yolo

YOLOWie van hen die dood zijn, zoudt ge willen terugzien?
Kunt ge denken zonder hoop?
Ziet ge iemand graag? En waar leidt ge dat uit af?
Weet ge in de regel waar ge op hoopt?
Hoopt ge op een hiernamaals?
Beschouwt ge uzelf als een goede vriend?

In de voetsporen van Ignatius

 camino_logo 

Op zaterdag 6 april vertrekken 9 leerlingen van het vierde jaar naar Noord-Spanje om er een week te pelgrimeren in de voetstappen van Ignatius. Twee leerkrachten zullen hen daarbij begeleiden.

Pagina's

Subscribe to Humaniora