Brieven en mededelingen

Hier vind je alle brieven en mededelingen die de school met de leerlingen meegeeft. 

Uitnodiging oudercontact

Aan de ouders van al onze leerlingen

We nodigen u graag uit voor een individueel oudercontact op vrijdag 21 oktober 2011. U kan die dag enkel een afspraak maken met de klastitularis van uw zoon/dochter, en dus niet met de vakleerkrachten.

Het is de bedoeling dat u met de klastitularis de globale studieresultaten en algemene houding van uw zoon/dochter bespreekt. Elke titularis is daarover goed geïnformeerd, dankzij de remediërende klassenraden.

Anima Perla Musica: Opera Tsjarodeika

Aan al onze leerlingen en hun ouders

Geachte heer, Mevrouw,
Beste leerling,

Sinds vorig seizoen geeft de Vlaamse Opera aan enkele scholen de kans om met het geplande operaprogramma iets creatiefs te doen op muzikaal gebied. De operahuizen van Antwerpen en Gent stellen daartoe hun schitterende ruimten ter beschikking.

Retoricabal 2012: sponsors gezocht

We zijn op het college trots op de traditie dat het retoricabal elk jaar een aantal goede doelen steunt. De zesdejaars die maandenlang werken aan de voorbereiding van het bal, bepalen zelf welke projecten zij willen steunen.

Uit sympathie voor hun engagement ga ik graag in op hun vraag hun sponsorbrief te publiceren. U vindt er alle informatie mocht u het bal op de een of andere manier willen sponsoren.

Met hartelijke groet,

Pierre Vinck, algemeen directeur


 

Geachte heer/mevrouw,

Wijnproeverij: appellation SBC contrôlée

Beste wijnliefhebbende (groot)ouders, oud-leerlingen, collega’s en vrienden van het college,

We nodigen u van harte uit op onze 3de wijnproeverij op zaterdag 15 oktober 2011.  We bouwen verder op het grote succes van vorige schooljaren. Met de opbrengst van vorig jaar (11.865 €), aangevuld met eigen middelen, hebben we 13 klassen kunnen digitaliseren.  Met uw steun hopen we de tweede fase van het informatiseringproject te kunnen aanvatten.

Er zijn twee belangrijke redenen om naar de wijnproeverij te komen:

Internationale projecten voor tweedejaars

Barcelona februari 2009Onze school heeft een aantal internationale projecten uitgebouwd met buitenlandse jezuïetencolleges. Enkele jaren geleden is het idee gegroeid om ook voor jongere leerlingen iets op het getouw te zetten.

Gratis inenting tegen HPV ter preventie van baarmoederhalskanker

Geachte ouders,

Om uw dochter te beschermen tegen baarmoederhalskanker biedt de Vlaamse overheid vaccins aan voor meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs of geboren in 1998. De volledige vaccinatie bestaat uit drie inentingen verspreid over één schooljaar.

Middagwandelingen op maandag voor 5 en 6

WIST JE
dat Gent
drie jaar geleden door het National Geographic Traveler magazine werd uitgeroepen tot de derde meest authentieke historische bestemming wereldwijd? Enkel het Oostenrijkse Wachau (abdij van Melk) en het Canadese Ontario met de Rideau Canal Corridor gingen Gent nog vooraf. Maar de allereerste stad was dus Gent: "A gloriously eclectic city, with an excellent mix of old and new buildings”.

dat Gent in 2011 in het exquise lijstje staat van “Lonely Planet’s top 10 cities worldwide”?

Mevrouw Backaert even buiten strijd

Mevrouw Backaert, titularis van 1A4,  is deze morgen aangereden terwijl ze met de fiets naar school kwam.  Ze is opgenomen in het ziekenhuis en verblijft voorlopig nog  in de afdeling Intensieve Zorgen waar men haar medisch opvolgt. Ze stelt het relatief goed, maar ze zal zeker nog enige tijd afwezig moeten blijven op school.

We wensen haar snel beterschap.
De directie

Praktische schikkingen voor het schooljaar 2011 - 2012

Een overzicht van afspraken en informatie bij het begin van het schooljaar. Schoolpoort - Fietsen en bromfietsen - Middagmaal - Studie - Secretariaat - Fotokopiëren en telefoneren - Leerlingenkastjes - De eerste schoolweek: Bibliotheek - Speelzaal - Individuele foto’s

Examenroosters 3de trimester 2010-2011

Eerste jaar

  1A1 1A2 1A3 1A4 1A5 1A6 1A7 1A8
do 16.6 KS KS KS KS KS KS nam. vrij nam. vrij
vr 17.6 NE NE NE NE NE NE NE NE
ma 20.6 FR FR FR FR FR FR FR FR

Wereldwaterdag: "Kranig Water"

Naar aanleiding van de Wereldwaterdag op 22 maart, neemt onze school deel aan de actie „Kranig Water‟. Gedurende één volledige dag drinken leerlingen en leerkrachten enkel kraantjeswater.

Dikke-truiendag

Milieuzorg op school (MOS) roept alle scholen op om op woensdag 16 februari 2011 deel te nemen aan de zevende editie van de Dikke-truiendag. De Dikke-truiendag mikt op eenvoudige maatregelen die je kan nemen zonder aan comfort in te boeten.

Vierdejaars - Pedro Arrupe Award

De Pedro Arrupe Award is een tweejaarlijkse wedstrijd georganiseerd door JRS- Europe. Met onze vierdejaars starten we binnenkort het vluchtelingenproject en graag willen we uiteraard ook deelnemen aan de internationale Pedro Arrupe Award. Als project denken we aan het internationaliseren van het toch wel pakkende toneelstuk Belgian chocolate, een creatie van Dirk Vekeman en Katrien De Paepe en vorig jaar meesterlijk opgevoerd door zesdejaars.

Actie Bloemekenswijk

In het kader van een kerstactie willen we net als vorige jaren graag een beroep doen op uw vrijgevigheid om een aantal arme mensen in Gent op een heel concrete manier te helpen.

In de zogenaamde Bloemekenswijk, in de buurt van het Van Beverenplein en Palinghuizen, komen elke week verscheidene gezinnen om voedselhulp. Elke eerste donderdag van de maand krijgen ongeveer 175 gezinnen een elementair voedselpakket van een ‘voedselbank’.

U kan via het college een bijdrage leveren tot deze voedselbank en voor Babynest. Wij zorgen ervoor dat uw schenking ter plaatse wordt gebracht.

Kringloopactie 22-26 november 2010

Onze school heeft oog voor de toekomst van onze planeet. Daarom neemt ze deel aan de door GREEN vzw gecoördineerde campagne ‘Jongeren keren het klimaat’ die een aantal concrete acties voorstelt om de klimaatverandering tegen te gaan. Dit schooljaar zetten we ons vijf keer in om via een eenvoudige inspanning de productie van broeikasgassen te verminderen. Een heleboel andere scholen zullen op hetzelfde moment dezelfde symbolische daad stellen. Met hoe meer we zijn, hoe groter het positieve effect op ons klimaat. Meer informatie over deze campagne vind je op www.jongerenkerenklimaat.be.

Pagina's

Subscribe to Brieven en mededelingen