Brieven en mededelingen

Hier vind je alle brieven en mededelingen die de school met de leerlingen meegeeft. 

Bestelformulier en beschrijving van de wijnen

De beschrijving van de wijnen die we aanbieden ten voordele van het digitaliseringsproject van de klaslokalen, kunt u hier downloaden.
Wie de school wenst te steunen kan het bestelformulier hier downloaden en ingevuld afgeven bij de portier van de school.  De bestellingen worden afgesloten op 7 novermber 2012.

Informatie-avond voor de ouders van de eerstejaars

Betreft: informatieavond op donderdag 20 september 2012

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond op donderdag 20 september.

De avond zal als volgt verlopen:

Verkeersinformatie i.v.m. Kiss & Ride aan het Zuid

Hier vind je enkele richtlijnen die we meekregen van Stad Gent i.v.m. verkeer en mobiliteit tijdens de piekuren (o.a. over het gebruik van de Kiss & Ride-zone aan het Zuid).

 

 

Boekenverkoop en installatie internaat

Boeken kunnen worden afgehaald op de boekenverkoop van woensdag 29/08/2012 (14u tot 19u) en zaterdag 01/09/2012 (van 09u tot 12.00u).

Gelieve contant geld mee te brengen.

Ook onze internen kunnen zich dan installeren op het internaat.

"Anders" op kot gaan in Leuven...

Wie graag een ervaring op kot in Leuven wil koppelen aan de Ignatiaanse spiritualiteit moet zeker volgend filmpje eens bekijken:

Mededelingen proefwerkperiode juni

De mededelingen voor de komende proefwerkperiode vind je hier:

 

eerste en tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

vijfde jaar

zesde jaar

Uitnodiging proclamatie zesde jaar

logoSint-Barbaracollege
Savaanstraat 33
9000 Gent
tel: 09/ 235 72 50
fax: 09/ 235 72 51

Aan de ouders van onze zesdejaars

UITNODIGING

Geachte mevrouw
Geachte heer

JRS-Belgium Vacature

Bekijk hier de vacature.

Brieven inschrijving examenstudie

De inschrijvingsbrieven voor de examenstudie in juni zijn er :

 

eerste jaar

tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

vijfde jaar

Studiekeuze: vierdejaars

Aan de ouders van de vierdejaars

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 29 mei wordt een individueel oudercontact georganiseerd voor de ouders van onze vierdejaars. Deze week krijgt uw zoon/dochter daaromtrent een brief mee.

Indien u leerkrachten wenst te spreken, kan u de bijgevoegde strook invullen; gelieve het aantal aanvragen wel te beperken tot maximum 3 leerkrachten. Het tijdstip waarop u wordt verwacht, wordt meegedeeld via uw zoon of dochter.

Studiekeuze: tweedejaars

Aan de ouders van de tweedejaars

Geachte heer/mevrouw,

Op dinsdag 29 mei wordt een individueel oudercontact georganiseerd voor de ouders van onze tweedejaars. Deze week krijgt uw zoon/dochter daaromtrent een brief mee.

Indien u leerkrachten wenst te spreken, kan u de bijgevoegde strook invullen; gelieve het aantal aanvragen wel te beperken tot maximum 3 leerkrachten. Het tijdstip waarop u wordt verwacht, wordt meegedeeld via uw zoon of dochter.

Studiekeuze: eerstejaars

Aan de ouders van de eerstejaars

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 24 mei wordt een individueel oudercontact georganiseerd voor de ouders van onze eerstejaars. Deze week krijgt uw zoon/dochter daaromtrent een brief mee.

Indien u leerkrachten wenst te spreken, kan u de bijgevoegde strook invullen; gelieve het aantal aanvragen wel te beperken tot maximum 3 leerkrachten. Het tijdstip waarop u wordt verwacht, wordt meegedeeld via uw zoon of dochter.

Examenroosters juni

Sportdag eerste graad 24 april

Hier kan u de brief met alle informatie over de sportdag van dinsdag aanstaande downloaden:

 

Eerste jaar

Tweede jaar

Mededelingen examenstudie paasexamens

Hier vindt u de mededelingen voor de examenstudie voor de komende examenperiode :

 

eerste jaar

tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

 

Digitale vastenretraite

Ook dit jaar is er een volledig uitgewerkte digitale Ignatiaanse vastenretraite die wordt aangeboden op "Gewijde Ruimte" (www.gewijderuimte.org).

Het thema dit jaar is : "Dienende liefde": het is een gebedsparcours aan de hand van drie evangelieteksten.

 

Het rechtstreekse adres naar de vastenretraite is: http://retreats.sacredspace.ie/nl

 

Impakt van de algemene staking op 30 januari

U weet ongetwijfeld dat de vakbonden hebben opgeroepen tot een algemene staking op maandag 30 januari 2012. De vraag die u wellicht heeft, is of er op die dag les zal worden gegeven, rekening houdend met het feit dat het openbaar vervoer zal plat liggen en dat mogelijk ook het verkeer zal worden bemoeilijkt.

SID-in beurs voor leerlingen van de derde graad

Op het einde van de derde graad staan onze leerlingen voor een belangrijke keuze die een blijvende invloed heeft op de rest van zijn/haar leven. Hij/zij kan heel veel wegen uit en kiezen gaat beter als je over goede informatie beschikt. In het kader daarvan bezorgen wij u de uitnodiging voor een individueel bezoek aan de SID-in (Studie-informatiedagen) Oost-Vlaanderen op zaterdag 28 januari 2012 in Flanders Expo (HAL 1), Maaltekouter 1 in Gent.

Kerstactie Bloemekenswijk

Aan alle ouders van de humaniora

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een kerstactie willen we net als vorige jaren graag een beroep doen op uw vrijgevigheid om een aantal arme mensen in Gent op een heel concrete manier te helpen.

Pagina's

Subscribe to Brieven en mededelingen