Brieven en mededelingen

Hier vind je alle brieven en mededelingen die de school met de leerlingen meegeeft. 

Actie bloemekenswijk

Geachte Heer / Mevrouw,
 

Examenrooster per jaar

Op onderstaande links kan je de examenrooster per jaar gaan bekijken en eventueel afdrukken:

eerste jaar

tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

Oproepingsbrief kandidaten yes-project

Aan de ouders van onze tweedejaars

Geachte heer / mevrouw,

Onze school heeft een aantal internationale projecten uitgebouwd met buitenlandse jezuïetencolleges.  Enkele jaren geleden is het idee gegroeid om ook voor jonge leerlingen iets op het getouw te zetten.  We hebben met de jezuïetencolleges van Milaan en Barcelona de afspraak gemaakt dat we voor tweedejaars van de drie scholen interessante projecten in dezelfde schoolweek zouden organiseren.  Het project heet YES (Young European Students).

Dit schooljaar zal de situatie als volgt zijn:

GSM-inzamelactie

Dit jaar neemt onze school opnieuw deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium. De toestellen kunnen tot 27 november gedeponeerd worden in de inzamelbox van Recupel tegenover het leerlingensecretariaat.

Brief sponsoring retoricabal

Aan de ouders van de leerlingen van het Sint-Barbaracollege

Geachte Heer
Geachte Mevrouw

Oudercontact

Aan de ouders van al onze leerlingen                                                                                                 

Geachte Heer/Mevrouw,

Op vrijdag  16 oktober nodigen we u graag uit voor een individueel oudercontact. U kan die dag enkel een afspraak maken met de klastitularis van uw zoon/dochter, en dus niet met de vakleerkrachten.

Odyssee van Homeros

affiche odysseeBeste ouders,
Beste leerling van het vierde-, vijfde of zesdejaar,

Brief moedervereniging

De eerste brief van de moedervereniging voor dit schooljaar vindt u hier.

Examenroosters juni

De examenroosters voor juni vind je hier:

eerste jaar

tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

Muzische avond 8 mei volledig uitverkocht

De muzische avond van vrijdag 8 mei is volledig uitverkocht.

Voor de muzische avond op zaterdag 9 mei kan u kaarten bestellen via volgende link: festivaldag, namiddag, avond of allebei.

Mededelingen proefwerkperiode Pasen

De mededelingen voor de komende proefwerkperiode van uw zoon/dochter vindt u hier:

eerste en tweede jaar

derde en vierde jaar

Brief beroepsprocedures

Aankondiging dikke truiendag

Een van de middelen om de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen te verzekeren, is zuinig omspringen met energie. Milieuzorg op school (MOS) roept alle scholen op om op vrijdag 13 februari 2015 deel te nemen aan de elfde editie van de Dikke-truiendag.

Mededelingen proefwerkperiode

De mededelingen voor de komende proefwerkperiode vind je hier:

eerste en tweede jaar

derde jaar

vierde jaar

vijfde en zesde jaar

Inschrijvingsformulieren examenstudie december 2014

Op onderstaande links vindt u per jaar extra informatie over de namiddag- en avondstudie die georganiseerd wordt tijdens de examenperiode:

eerste jaar

tweede jaar

derde jaar

Examenroosters december 2014

Beste ouders, leerlingen

op onderstaande link kunnen jullie de examenroosters van december 2014 raadplegen:

eerste jaar

tweede jaar

Inschrijving "Rijbewijs op School"

Aan de zesdejaars en hun ouders
Geachte heer/mevrouw,
Beste leerling,

Onze school doet mee aan het project ‘Rijbewijs op School’ van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Concreet houdt dit in dat 8 theoretische rijlessen en het theorie-examen gratis aangeboden worden aan onze zesdejaars.  De lessen zullen in maart en april worden gegeven in blokken van 2 uur, telkens van 16u20 tot 18u00. De rijslessen gaan door op:
dinsdag 24 maart 2015
donderdag 26 maart 2015
dinsdag 31 maart 2015
donderdag 2 april 2015

GSM inzamelactie

Beste ouders,


Naar aanleiding van de Europese ‘Week van de afvalvermindering’ neemt onze school deel aan een gsm-inzamelactie. Deze actie wordt in de Vlaamse scholen georganiseerd door GoodPlanet Belgium.  Helpen jullie ons om zo veel mogelijk mobiele telefoons in te zamelen? Je kan deze toestellen vanaf 17 november tot 28 november deponeren in de inzamelbox van Recupel die zal geplaatst worden aan het leerlingensecretariaat

Gebedsdienst voor de overledenen op 15 november

Voor alle mensen die verdriet en pijn
meedragen in hun hart
om iemand die is heengegaan


Geachte heer/mevrouw,
Beste leerling,

Op zaterdag 15 november eerstkomend om 18u00 is er een gebedsdienst in de Sint-Barbarakerk waarin we onze overleden personeelsleden, leerlingen, oud-leerlingen en familieleden gedenken.

Beschrijving wijnen en bestelformulier

De beschrijving van de wijnen die we aanbieden ten voordele van de renovatie van de leerlingenrefter, kunt u hier downloaden.

Met welke gerechten u welke wijn het best combineert, leest u hier.

Pagina's

Subscribe to Brieven en mededelingen