Alumni

Inschrijvingen openklasdag 2015

Op zaterdag 14 maart 2015 houden we onze tweede Openklasdag. Enkele leraren en oud-leraren van het college laten u opnieuw delen in hun kennis. ’s Avonds volgt een smakelijke barbecue.

Woord van dank

Het college is erg dankbaar voor het vertrouwen en de steun van vele oud-leerlingen. Een aantal zoekt hun oude school op om er hun zoon of dochter in te schrijven. Anderen hebben in de voorbije jaren materiële steun verleend door een actie financieel te sponsoren, of door bv. tweedehandse computerapparatuur te schenken aan het college.

Inschrijvingen openklasdag

Op zaterdag 10 mei 2014 blazen we met de Openklasdag een oude traditie nieuw leven in. Enkele leraren en oud-leraren van het college laten u opnieuw delen in hun kennis. ’s Avonds volgt een smakelijke barbecue. 

Verslag Raad van Bestuur Alumni 24 februari 2014

Evaluatie recente activiteiten - Klasafgevaardigden - Leden, lidgelden en repertorium - Allegro Barbaro - Open klasdag 10 mei 2014 - Varia 

Verslag Raad van Bestuur Alumni 6 februari 2014

Repertorium en personalia - Lidgelden en financieel verslag - Alumni in het buitenland - Museumbezoek - Open klasdag - Varia 

Verslag Raad van Bestuur Alumni 11 december 2013

Nabespreking Algemene Vergadering - Allegro Barbaro (nieuwe regeling) - Activiteiten Alumnivereniging - Varia 

Verslag Algemene Vergadering Alumni 30 november 2013

Verwelkoming - Voorstelling van het huidig Bestuur - Huishoudelijk Reglement - Activiteiten - Sint-Barbara: een stand van zaken - Repertorium alumni - Lidmaatschap - Allegro Barbaro - Voordracht door Luc Coene - Netwerkreceptie

Verslag Raad van Bestuur Alumni 30 oktober 2013

Nabespreking Filmfestival - Inkomsten 2014 - Organisatie algemene vergadering - Huishoudelijk reglement - Sponsoring - Volgende activiteiten 

Verslag Raad van Bestuur Alumni 30 september 2013

Filmfestival - Sponsoring - Gegevens oud-leerlingen - Website Alumni SB - Nieuwe activiteiten 

Verslag Raad van Bestuur Alumni 5 september 2013

Coöptatie van de niet-verkozen leden - Filmfestival - Huishoudelijk Reglement - Algemene vergadering - Varia

Pagina's

Subscribe to Alumni