Activiteiten basisschool

Begeleiding

CLB

Het Centrum voor leerlingenbegeleiding is de versmelting van de vroegere PMS-centra en het medisch schooltoezicht. Het C.L.B. heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, en situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

Subscribe to Activiteiten basisschool