Alumni Sint-Barbaracollege Gent vandaag

Alumni Sint-Barbaracollege Gent stelt zich tot doel:

  1. het contact en het onderling dienstbetoon tussen zijn leden te bevorderen;
  2. de waarden van een door het evangelie geïnspireerd humanisme, die zijn leden in hun collegejaren hebben ontvangen, te helpen bewaren, ontwikkelen en uitdragen;
  3. de binding met het Sint-Barbaracollege levendig te houden en het college op een passende wijze te steunen in zijn bestaan en doelstellingen, zoals die in de statuten van de v.z.w. “Sint-Barbaracollege”, artikel 2, als volgt staan beschreven: “De vereniging stelt zich ten doel christelijk onderwijs en christelijke opvoeding te verstrekken en te bevorderen, in samenwerking met en onder de leiding van de vereniging zonder winstoogmerk “Cebeco”, overeenkomstig de doelstellingen en de pedagogische opties van de Sociëteit van Jezus”;
  4. samen te werken met oud-leerlingenverenigingen van andere jezuïetencolleges in binnen- en buitenland.

Het college staat voor enorme grote uitdagingen: de kerk, het internaat, grote financiële verplichtingen door de grote bouwwerken (parking en basisschool), veranderende politieke accenten, etc… we moeten als Jezuïetencollege mee zijn en proberen het verschil te maken zodanig dat we onze eigenheid niet (moeten) verliezen: sociaal bewogen, evangelisch en geëngageerd onderwijs. De structuur van de Kerk verkeert in een moeilijke periode, maar de boodschap boeit nog elk mens.

De Alumni Vereniging kan hierbij een actieve rol spelen door:

  • interessante activiteiten uit te bouwen
  • een gezond financieel beleid te voeren
  • het college bij te staan met ons netwerk
  • partnerships aan te gaan met bedrijven voor en door onze alumni
  • een adressenbestand verder uit te bouwen
  • sociale media te ondersteunen om de communicatie vlot en professioneel te laten verlopen.