Alumni Sint-Barbaracollege Gent

Welkom bij de Alumni Sint-Barbaracollege Gent. U vindt hier meer informatie over ons en onze werking, recent nieuws en vergaderverslagen, en een steeds groeiend archief van Allegro Barbaro

Leden krijgen toegang tot het repertorium, met alle leerlingen die sinds 1837 afstudeerden: per decennium een overzicht van alle klassen, en per klas een lijst van alle leerlingen met hun contactgegevens.

Laatste nieuws

 • dinsdag 9 september 2014

  Het college is erg dankbaar voor het vertrouwen en de steun van vele oud-leerlingen. Een aantal zoekt hun oude school op om er hun zoon of dochter in te schrijven. Anderen hebben in de voorbije jaren materiële steun verleend door een actie financieel te sponsoren, of door bv. tweedehandse computerapparatuur te schenken aan het college.

 • dinsdag 25 februari 2014

  Evaluatie recente activiteiten - Klasafgevaardigden - Leden, lidgelden en repertorium - Allegro Barbaro - Open klasdag 10 mei 2014 - Varia 

 • vrijdag 7 februari 2014

  Repertorium en personalia - Lidgelden en financieel verslag - Alumni in het buitenland - Museumbezoek - Open klasdag - Varia 

 • vrijdag 13 december 2013

  Nabespreking Algemene Vergadering - Allegro Barbaro (nieuwe regeling) - Activiteiten Alumnivereniging - Varia 

 • zondag 1 december 2013

  Verwelkoming - Voorstelling van het huidig Bestuur - Huishoudelijk Reglement - Activiteiten - Sint-Barbara: een stand van zaken - Repertorium alumni - Lidmaatschap - Allegro Barbaro - Voordracht door Luc Coene - Netwerkreceptie

 • donderdag 31 oktober 2013

  Nabespreking Filmfestival - Inkomsten 2014 - Organisatie algemene vergadering - Huishoudelijk reglement - Sponsoring - Volgende activiteiten 

 • dinsdag 1 oktober 2013

  Filmfestival - Sponsoring - Gegevens oud-leerlingen - Website Alumni SB - Nieuwe activiteiten 

 • vrijdag 6 september 2013

  Coöptatie van de niet-verkozen leden - Filmfestival - Huishoudelijk Reglement - Algemene vergadering - Varia

 • zondag 18 augustus 2013

  Filmfestival - Website Alumni SB - Digitalisering oud-leerlingen - Allegro Barbaro

 • donderdag 4 juli 2013

  Algemene Vergadering - Financieel verslag - Allegro Barbaro - Website Alumni SB - Nieuwe lichting oud-leerlingen - Digitalisering oud-leerlingen - Huishoudelijk Reglement -  Varia